1.3
پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨
دکتر باسخا
 

 

 

جمهوري اسلامي ايران

وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشكي

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

رزومه هیات علمی

English


بسمه تعالی

دکتر مهدی باسخا

درجه تحصيلي: دكتري (Ph.D) اقتصاد / اقتصاد سلامت (دانشگاه تربیت مدرس)

عضو هيأت علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

محل خدمت: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي گروه آموزشي مديريت رفاه اجتماعي

تلفن: 22180048

پست الکترونیک:   Me.basakha@uswr.ac.ir   Basakha@gmail.com

سایت اختصاصی:

پروفایل در Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=um5cbaAAAAAJ&hl=en

 

سوابق تحصیلی دانشگاهی

-         کارشناسی: اقتصاد بازرگانی، دانشگاه ارومیه (ارومیه/ ایران)،

-         کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس (تهران/ ایران)

-         دکتری:  اقتصاد- اقتصاد سلامت، دانشگاه تربیت مدرس (تهران/ ایران)

 

زمینه های تخصصی

اقتصاد سلامت؛ اقتصاد رفاه؛ اقتصاد جمعیت و سالمندی؛ اقتصاد بخش عمومی

 

سوابق آموزشی

-         اخذ گواهینامه صلاحیت مدرسی از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1388.

-         تدریس دروس مختلف اقتصادی برای رشته‌های مدیریت و اقتصاد در دانشگاه تخصصی علوم اقتصادی، سال تحصیلی 88 تا 90.

-         تدریس دروس مختلف اقتصادی برای رشته‌های اقتصاد، مدیریت و حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، سال تحصیلی 89 تا 91.

-         تدریس درس مختلف اقتصادی برای رشته‌های مدیریت و حسابداری در دانشکده نفت تهران، سال تحصیلی 89-94.

-         تدریس دروس مختلف اقتصادی برای رشته‌های مدیریت شهری و اقتصاد در واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی، سال تحصیلی 93-94.

-         تدریس دروس مختلف اقتصادی برای رشته‌های مددکاری، رفاه اجتماعی، پرستاری و حوادث و بلایای طبیعی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال تحصیلی 92.

 

فعالیتهای پژوهشی

-         «انگلستان و ايران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها»، سلسله گزارشات كشوري موسسه تدبير اقتصاد (1387). (مجری)

-         « فرصت‌ها و مزيت‌هاي موجود درتجارت ميان استان اردبيل و كشورهاي آسیای میانه»، مرکز آموزش بازرگانی اردبیل، (1386). (همکار)

-         «سياست‌هاي حمايتي (قيمت‌گذاري، يارانه‌اي و بيمه‌اي) و اشتغال‌زايي در بخش كشاورزي و روستايي»، موسسه مطالعات روستايي وزارت جهاد كشاورزي (1386). (همکار)

-         «استراتژي معادن ايران: عرضه و تقاضاي بلند مدت مواد معدني»، وزارت صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران (1387). (همکار)

-         «مدلسازي منطقه روستايي نمونه با تأكيد بر اشتغال و كارآفريني استان بوشهر و ارائه راهكارهاي عملياتي»، سازمان همياري اشتغال جهاد دانشگاهي تربیت مدرس (1388). (مجری)

-         «بررسي مزيت‌های نسبي استان بوشهر و ارائه راهکارهای توسعه اشتغال استان و تهیه 6 تیپ شغلی و طرح‌ریزی اولیه برای احداث آنها »، سازمان همياري اشتغال جهاد دانشگاهي تربیت مدرس (1388). (مجری)

-         «تدوین نظام ارزش‌گذاری نعت حمل‌و‌نقل هوایی»، پژوهشکده حمل‌و‌نقل (1389). (همکار)

-         «بررسی شاخص‌های‌ استراژیک ترکیه و پیش‌بینی وضعیت آینده آن در افق 1404»، کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام (1390). (مجری)

-         «ارائه راهکارهاي مقرراتي تضمين تداوم خدمات الزامي(USO) در صنعت اطلاعات و ارتباطات »، مركز تحقيقات مخابرات ايران (1390). (مجری)

-         «بررسي بهترين شيوه واگذاري شرکت‌هاي برق منطقه‌اي (بخش فوق توزيع و انتقال) به بخش خصوصي (تحليل اقتصادي و فني و حقوقي): مطالعات تطبيقي اتحاديه اروپا»، شرکت برق منطقه‌ای خراسان (1390). (مجری)

-         «سلسله گزارش‌های تحلیلی- تطبیقی بررسی شاخص‌های اقتصادی کشورهای منطقه و پیش‌بینی وضعیت آینده آن (بررسی هشت شاخص اقتصادی)»، کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام (1391). (مجری)

-         «بررسی وضعیت تورم اقتصاد ایران در برنامة چهارم توسعه»، سازمان بازرسی کل کشور (1391). (مجری)

-         «ارزیابی اقتصادی کاربرد تکنولوژی نانو در تصفیه آب»، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، (1393). (مجری)

 

مسئولیت های دانشگاهی و علمی (آکادمیک، سمپوزیوم، کارگاه)

-         عضو شورای علمی گروه اقتصاد جهاد دانشگاهی تربیت مدرس. (1387 تاکنون)

-         عضو شورای پژوهشی گروه اقتصاد بین‌الملل موسسه تدبیر اقتصاد. (1390 تاکنون)

-         عضو هسته نخبگان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام. (1389 تاکنون)

 

انتشارات

1-      انتشار مقاله در ژورنال

-         قنبری، علی؛ باسخا، مهدی (1387). «بررسي اثرات تغییر هزينه‌ بهداشتي دولت بر رشد اقتصادي ايران»، فصلنامه تحقيقات اقتصادي، شماره 83، صفحات 187-224.

-     باسخا، مهدی؛ مسائلی، ارشک (1387). «بررسی ديگاه اسلام نسبت به مصرف و اسراف از منظر خرد وکلان»، ماهنامه مهندسي فرهنگي، شماره 21-22، صفحات 70-81. (علمی-ترویجی)

-     صادقی، حسین؛ باسخا، مهدی؛ شقاقی، وحید (1388). «رابطه رشد اقتصادی با فقر و نابرابری درآمدی در كشورهاي در حال توسعه»، فصلنامه رفاه اجتماعي، شماره 33، صفحات 27-44.

-         صباغ کرمانی، مجید؛ باسخا، مهدی (1388). «نقش حکمرانی خوب در بهبود كاركرد هزينه‌های دولت: مطالعه موردي بخش بهداشت و آموزش كشورهاي اسلامي»، فصلنامه تحقيقات اقتصادی، شماره 86، صفحات 109-130.

-     حسینی‌نسب، ابراهیم؛ باسخا، مهدی (1388). «محاسبه كارايي بخش بهداشت ایران در ميان كشورهاي اسلامي منتخب»، فصلنامه مديريت سلامت، دوره 12، شماره 36، صفحات 9-16.

-     صباغ کرمانی، مجید؛ یاوری، کاظم؛ باسخا، مهدی؛ شاه‌طهماسبی، اسماعیل (1388). «بررسي كارايي كشورهاي اسلامي در بخش بهداشت و آموزش  با استفاده از روش تحليل پوششي داده‌ها (DEA)»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال نهم، شماره 4، صفحات 65-87.

-     ناصری، علیرضا؛ باسخا، مهدی؛ حسن‌زاده، محمد؛ مسائلی، ارشک (1388). «بررسی تاثير هزينه‌های مختلف دولت بر اشتغال غير کشاورزی و فقر در مناطق روستايي ايران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال نهم، شماره 4، صفحات 41-64.

-     صباغ‌کرمانی، مجید؛ یاوری، کاظم؛ باسخا، مهدی (1387). «اثر باز بودن بخش خدمات بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي (OIC)»، مجله اقتصاد و تجارت نوين، شماره 12، صفحات 1-26.

-     حسینی‌نسب، محمدابراهیم؛ موقری، هادی؛ باسخا، مهدی (1389). «عوامل موثر بر ارزش افزوده­ کارگاه­هاي صنعتي با ده نفر کارکن و بيشتر»، فصلنامه تحقيقات اقتصادي، شماره 92، صفحات 239-262.

-     باسخا، مهدی؛ صباغ‌کرمانی، مجید؛ یاوری، کاظم (1389). «تاثير هزينه‌هاي بهداشتي دولت بر بروندادهاي بهداشت»، فصلنامه حکیم، شماره 49، صفحات 51-58.

-     باسخا، مهدی؛ عاقلی، لطفعلی، مسائلی، ارشک (1389). «رتبهبندي شاخص كيفيت زندگي در استان‌هاي كشور»، فصلنامه رفاه اجتماعي، شماره 37، صفحات 95-112.

-     صادقی، حسین؛ مسائلی، ارشک؛ باسخا، مهدی؛ کوهیان، مسعود (1389). «محاسبه شاخص توسعه انسانی استان‌ها با استفاده از رتبه‌بندی فازی»، فصلنامه رفاه اجتماعي، شماره 37، صفحات 129-153.

-     احمدی، علی‌محمد؛ باسخا، مهدی (1390). «نقش اقتصاد رفتاری در تصحیح نگرش نسبت به رفتار پزشکان»، فصلنامه علمی- تخصصی اقتصاد سلامت، شماره 1، صفحات 51-68. (علمی‌- ترویجی)

-     باسخا، مهدی؛ صباغ‌کرمانی، مجید؛ یاوری، کاظم (1390). «بررسي کارکرد هزينه‌هاي بهداشتي و آموزشي دولت در بهبود شاخص‌های توسعه انسانی: مطالعه موردی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی»، فصلنامه مديريت سلامت، دوره 14، شماره 45، صفحات 1-16.

-     دشتی، نادر؛ باسخا، مهدی؛ مسائلی، ارشک (1391). «بررسی تفاوت در رفتار اقتصادی پزشکان و انگیزه‌های اقتصادی سهم خواری»، فصلنامه حقوق پزشکی، دوره 6، شماره 23، صفحات 73-96.

-     شاه‌طهماسبی، اسماعیل؛ صادقی، حسین؛ باسخا، مهدی (1391). «كارايي نسبي هزينه‌هاي بهداشتي دولت در كشورهاي در حال توسعه»، دو ماهنامه مدیریت اطلاعات سلامت، دوره 10، شماره 2، صفحات 1-15.

-          Hoseininasab E, Yavari K, Afzali V, Basakha M.Effects of Trade and Financial Liberalization on Financial Development”, International Economic Studies 2012; 40(1): 57-66.

-     یاوری، کاظم؛ باسخا، مهدی (1392). «مدل‌ اقتصادی تبیین کنندة عوامل موثر بر اعتیاد در ایران»، مجله پژوهش‌ در سلامت روانشناختی، ویژه نامه تابستان 92، صفحات 662-665.

-          Basakha M, Yavari K, Sadeghi H, Naseri A. “Aging and Cost Disease in Iranian Health Sector”, Journal of Research in Health Science 2014; 14 (2):152-156.

-     باسخا، مهدی؛ یاوری، کاظم؛ صادقی، حسین؛ ناصری، علیرضا (1393). پیری جمعیت و تهدید بیماری هزینه‌ای بامول در بخش سلامت ایران، فصلنامه مطالعات اقتصاد کاربردی ایران، دوره 3، شماره 9، صفحات 169-187.

-     صادقی، حسین؛ مسائلی، ارشک؛ باسخا، مهدی؛ کردبچه، مرجان (1393). برآورد کیفیت زندگی استان های کشور با استفاده از مدل تحلیل کلی فازی، فصلنامه برنامه‌ریزی توسعه و رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 20، صفحات 153-180.

-     باسخا، مهدی؛ یاوری، کاظم؛ صادقی، حسین؛ ناصری، علیرضا (1393). « تاثیر سالمندی جمعیت بر رشد اقتصاد غیرنفتی ایران»، پیاورد سلامت، دوره 9، شماره 2، صفحات 131-146.

-     باسخا، مهدی؛ یاوری، کاظم؛ صادقی، حسین؛ ناصری، علیرضا (1393). «نگاهی بر آثار اقتصادی پدیدة سالمندی»، سالمند، دوره 10، شماره 1، صفحات 45-62.

 

2-       چاپ کتاب

-         مجموعه نویسندگان (1392). «گفتگو پیرامون یارانه‌های نقدی»، انتشارات موسسه کار و امور اجتماعی، چاپ اول.

-         مجموعه نویسندگان (1393). «اقتصاد ایران در افق 1404»، انتشارات نور علم، چاپ اول.

-         باسخا، مهدی (1393). آسیب‌شناسی اقتصاد ملی و بین‌الملل ایالات متحده امریکا، انتشارات موسسه تدبیر اقتصاد.

 

ارائه مقاله علمی در کنفرانس/سمپوزیوم...

-         باسخا، مهدی؛ سحابی، بهرام؛ مسائلی، ارشک (1389). « بررسی ارتباط متقابل میان سرمایه اجتماعی، سلامت و سلامت روان»، اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعي موثر بر سلامت، تهران 21-22 مهر. (مقاله برتر)

-         باسخا، مهدی؛ مسائلی، ارشک (1389). «راهکارهای بهبود مدیریت منابع انسانی در نظام سلامت»، ششمین کنفرانس ملی توسعه منابع انسانی، تهران، 11-12 مرداد.

-         باسخا، مهدی؛ عصاری، عباس؛ احمدی، علی‌محمد (1389). «بررسی تفاوت در رفتار اقتصادی پزشکان و انگیزه‌های اقتصادی سهم خواری»، سومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی، جزیره کیش، 3-5 اسفند. (مقاله برتر)

-         احمدی، علی‌محمد؛ باسخا، مهدی (1389). «مدیریت اقتصادی هزینه‌های انرژی در بیمارستان»، اولین کنگره مدیریت انرژی در مراکز بهداشتی و درمانی، تهران، 30 بهمن- 1 اسفند.

-         باسخا، مهدی؛ مسائلی، ارشک (1390). «ارزش اقتصادی تکنولوژي ارتباطات و اطلاعات در بخش سلامت»، اولین کنگرة ملی کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت، ساری، 27-29 مهر.

-          Masaeli A, Basakha M. (2012). “Financial protection in Iranian health care system”. 1st World Conference on Business, Economics and Management, Belek, Turkey, 4-6 May.

-         باسخا، مهدی؛ احمدی، علی‌محمد؛ یاوری، کاظم (1391). «هزینه‌یابی زمان محور بر مبنای فعالیت در بنگاه‌های سلامت»، پنجمین کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، تهران، 7-6 دی. (مقاله برتر)

-          Yavari K, Basakha M, Sadeghi H, Naseri A. (2013). “The Macroeconomic Effects of Aging in Iran”. The 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics, Seoul, South Korea, 23-27 June.

-          Yavari K, Basakha M, Sadeghi H, Naseri A. (2013). “Aging and menace of the healthcare expenditure in Iranian health sector”. 2nd World Conference on Business, Economics and Management, Belek, Turkey, 25-28 April.

-         باسخا، مهدی؛ یاوری، کاظم (1392). « مدل‌ اقتصادی تبیین کنندة عوامل موثر بر اعتیاد در ایران»، اولین کنگره سراسری اعتیاد و رفتارهای پرخطر، دانشگاه خوارزمی، کرج، 17-18 اردیبهشت.

-         باسخا، مهدی؛ یاوری، کاظم (1392). « طراحی مدل تجارت الکترونیک برای نظام سلامت در ایران»، هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین‌المللی تجارت و اقتصاد الکترونیک، تهران، 31-29 اردیبهشت. (مقاله برتر)

-         مسائلی، ارشک؛ باسخا، مهدی (1392). «تحریم‌های اقتصادی علیه کشورهای مختلف و آثار آن بر بخش سلامت»، ششمين فراخوان سراسری اقتصاد پنهان؛ انضباط اقتصادی، تهران 13 خرداد. (مقاله برتر)

-         باسخا، مهدی؛ عبدالحسینی، زهرا (1392). «مدل مفهومی بازیابی اقتصادی- اجتماعی پس از حوادث و بلایای طبیعی: مطالعة موردی زلزله»، ششمین کنگره سلامت در حوادث و بلایا، تهران، 16-18 بهمن.

-          Basakha, M. (2015). “Towards a More Rational Economic Model of Addiction”. 9th Annual International Congress on Addiction Sciences, Tehran, Iran, 9-11Septambr.

 

جوایز و تشویق‌ها

-         تقدیر توسط معاون اول ریاست جمهوری و وزیر علوم به عنوان دانشجوی نمونه کشور در سال 1392.

-         دانشجوی ممتاز دانشگاه تربیت مدرس در دوره کارشناسی ارشد.

-         استعداد درخشان دانشگاه تربیت مدرس در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری.

-         دریافت لوح تقدیر و جایزه حسن تحصیل در پنجاه‌و‌دومین سال اعطای جایزه بنیاد البرز در سال 1393.

 

سایت دانشگاهاثربخشي آموزش خانواده تئوري سيستمي بوئنمعاونت آموزشیدكتر حسن رفيعيمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجوییاعضای هیئت علمی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی