دوشنبه ٣١ تير ١٣٩٨

پایگاه داده های بین المللی
انجمن های علمی ایران
مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط
سازمان های بین المللی مرتبط
وزارتخانه ها و سازمانهای داخلی

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1805
 بازدیدکنندگان آنلاين : 8
دکتر نسیبه زنجری
 

 

سوابق علمي، آموزشي و پژوهشي (C.V)                                          

نسیبه زنجری

دانشجوی دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

 

Email: zanjari.nz@gmail.com

 

 

 

1) سوابق تحصيلي:

 

1.       دکتری سلامت و رفاه اجتماعی، دانشگاه بهزیستی و توانبخشی تهران، 1390 تاکنون (مشغول تحصیل)

2.       کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه شیراز، 1390 با معدل 29/18

3.       کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، 1388 با معدل 81/16

4.       دیپلم ادبیات و علوم انسانی، دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ، شیراز، 1383 با معدل 36/18

 

2) جوایز و افتخارت علمی:

 

1.       دانش ‎آموخته ممتاز و رتبه اول در مقطع كارشناسي ‎ارشد جامعه شناسی، دانشگاه شیراز، 1390

2.       دانش‎ آموخته ممتاز و رتبه دوم در مقطع كارشناسي‎ پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، 1388

3.       احراز درجه نخبه گی و تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان جمهوری اسلامی ایران، 1384 

4.       رتبه دوم کشوری ششمین جشواره جوان خوارزمی، 1383

 

3) علائق تحقیقاتی:

 

§        جامعه شناسی سلامت

§        سالمندشناسی اجتماعی

§        روش های تحقیق کیفی (نظریه زمینه ای، تحلیل محتوا، روش تصویری و ...)

4) سوابق پژوهشی:

 

1-4) مقالات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی:

1.    ایمان، محمدتقی، نسیبه زنجری، ابراهیم اسکندری پور، 1389. کندوکاو سیستم معانی ذهنی مصرف کنندگان موسیقی، فصلنامه علمیـ پژوهشی تحقیقات فرهنگی، دوره سوم، شماره 4، صص112-85. 

2.    لهسایی زاده، عبدالعلی، نسیبه زنجری، ابراهیم اسکندری پور، 1390. بازنمایی طبقات اجتماعی در موسیقی رپ اجتماعی ایران، مجله علمیـ پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه تبریز. 

3.    موحد، مجید، نسیبه زنجری و رسول صادقی، 1391. تعيينکننده هاي اجتماعيـ جمعيتي سبک زندگي ارتقاء دهنده سلامت سالمندان (مطالعه موردي سالمندان شهر شيراز)، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، شماره 10.

4.       علیزاده، مهتاب، حسین فخرزاده، فرشاد شریفی، نسیبه زنجری، سیامک قاسمی، (1392). بررسی مقايسه‏ای شاخص‏ها‏ی سلامت سالمندان در دوگروه سنی 64-60 و69-65 سال در شهرتهران ، مجله دیابت و لیپید ایران، دوره 13، 61-50.

5.    موحد، مجید و نسیبه زنجری، 1393، سالمندی سالم: تحلیل مقایسه ای سبک زندگي ارتقاء دهنده سلامت مردان و زنان سالمند شهر شيراز، دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد.

6.    شریفیان ثانی، مریم و نسیبه زنجری، بهزیستن به عنوان مفهومی چند بعدی: تلاشی برای ارائه یک تعریف جدید، فصلنامه رفاه اجتماعی.

مقالات در دست داوری:

1.       سجادی، حمیرا، نسیبه زنجری، مطالعه تأثیر وضعیت اقتصادی‏ـ رفاهی خانوار بر شیوع معلولیت در ایران(مجله توانبخشی)

2.       زنجری نسیبه، معصومه دژمان، فرحناز محمدی، غلامرضا قائدامینی، مژگان مشتاق، مقاله بررسی و ارزیابی وضعیت انتقال دانش در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 

3-4) مقالات ارائه شده در کنفرانس های بین المللی:

1.      Zanjari, Nasibeh, Majid Movahed, and Rasoul Sadeghi, 2012. Aging Perception and Health Promotion Lifestyle among Iranian Older Adults, Paper accepted to Presentation in 2ndAsian Population Conference, 26-29 August, Bangkok, Thailand.

  1. Movahed, Majid, Halimeh Enayat, Nasibeh Zanjari, and Rasoul Sadeghi, 2012. Health Promoting Lifestyle of Iranian Males and Females Older Adults, Paper Presented at the European Population Conference, 13-16 June, Stockholm, Sweden.

3.      Boustani, D. , E. Eskandari, and Nasibeh Zanjari, 2008. Context, Self and Dialogue With Music: A Grounded Theory Research on Students, Paper Presented in the 5th International Conference on the Dialogical Self, Stirling University with Cambridge University,  Cambridge, UK, 26-29 August 2008.

4.      Zanjari, Nasibeh, Maryam Sharifian Sani and Majid Movahed, , 2013. Social support, self-efficacy and health promotion lifestyle of women older adults, Paper accepted to Presentation in second international Conference of women health, 1-2 May, Shiraz, Iran.

4-4) مقالات ارائه شده در کنفرانس های داخلی:

1.    زنجری، نسیبه، 1391. سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت، گامی به سوی سالمندی سالم، مقاله ارائه شده(پوستر) در سومین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالشها(با محوریت سالمندان)، دانشگاه علوم پزشکی مازندران،16-17 آذرماه 91.

2.    زنجری، نسیبه،1390. تبیین الگوی پیشرفت عدالت محور، مقاله ارائه شده در دومین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سالن همایش های صدا و سیما، تهران، 19 اردیبهشت ماه 1390.

 

5-4) ترجمه کتاب:

1.       احمدی، حبیب، مهدی معینی، نسیبه زنجری و سمیه اسدی، 1391. روانشناسی جنایی، نویسنده آر. بیولل و همکاران، انتشارات نیاکان.

 

6-4) طرحهای تحقیقاتی:

1.   همکاری در طرح " مطالعه شناسایی حمایت کودک محور در حوزه رفاه اجتماعی در ایران با تمرکز بر کاهش فقر چند بعدی کودکان" مجری طرح: خانم دکتر شریفیان ثانی، طرح پژوهشی برای یونیسف،1392-1391.

2.    همکاری در طرح " بررسي مقایسه‏ایی شاخص‏ها‏ي سلامت سالمندان دوگروه سني 64-60 سال و 65-69  سال در استان تهران"، دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران، 1390.

 

7-4) داوری پایان نامه:

داوری پایان نامه آقای داور زارع شیرین کند، عنوان پایان نامه: بررسی نقش ساختار اجتماعی در  یادگیری بزهکاری نوجوانان منطقه شوش تهران، استاد راهنما دکتر محمدی، تاریخ دفاع: مهرماه 92

 

8-4) پایان نامه:

1.    1390. مطالعه تعيينکننده هاي اجتماعيـروانشناختی سبک زندگي ارتقاء دهنده سلامت سالمندان (مطالعه موردي سالمندان شهر شيراز)، استاد راهنما: دکتر مجید موحد، اساتید مشاور: دکتر محمد تقی ایمان و دکتر حلیمه عنایت، دفاع در تاریخ 30/6/1390 با نمره 65/19.

2.    1388. عوامل اجتماعی، فرهنگی موثر بر مصرف موسیقی رپ در بین نوجوانان شهر شیراز، استاد راهنما: دکتر محمد تقی ایمان، دفاع در تاریخ 1/4 / 1388 با نمره 5/19.

 

5) سوابق آموزشی:

 

1.       تدریس روش تحقیق مقدماتی، مقطع کارشناسی ارشد مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1392.

2.       همکاری در تدریس روش تحقیق، مقطع کارشناسی ارشد مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1391.

3.       دستیار آموزشی درس سلامت اجتماعی خانم دکتر سجادی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1391

4.       دستیار آموزشی دکتر موحد، دانشگاه شیراز 90-1389

5.       تدریس یار دکتر گلی در درس کاربرد SPSS در مطالعات اجتماعی، دانشگاه شیراز 89-1388

 

6) سوابق اجرایی:

 

1.       عضو هیئت اجرایی جشنواره فناوری و نوآوری خلیج فارس، بنیاد ملی نخبگان استان فارس، 1390

2.       عضو هیئت اجرایی سمینار ملی مسئولیت پذیری جوانان، دانشگاه شیراز، اردیبهشت 1390

3.       عضو هیئت اجرایی سمینار ملی آسیب شناسی جوانان، دانشگاه شیراز، اردیبهشت 1387

4.       مدیر مسئول نشریه دانشجویی انجمن علمی بخش جامعه شناسی(مانا)، دانشگاه شیراز، 87-1385

5.       دبیر انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی، دانشگاه شیراز،87-1385

6.       عضویت در انجمن جامعه شناسی ایران، 1384 تاکنون

 

7) شرکت در کارگاه های آموزشی:

 

1.       کارگاه مقاله نویسی انگلیسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، آذر 1391                

2.       کارگاه روش تحقیق کمی و کیفی،  علوم بهزیستی و توانبخشی، مهر  1391

3.       تجربیات نخبگان موفق در فعالیتهای شغلی، بنیاد ملی نخبگان، 13 مهر 1390

4.       کاربرد سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی (GIS) در مطالعات اجتماعی، صندوق جمعیت ملل متحد و دانشگاه شیراز، 16 تیر 1389

5.       ارتقاء سطح بهداشت زنان  (FGM)، صندوق جمعیت ملل متحد و دانشگاه شیراز،  19 خرداد 1389

6.       فقر و نابرابری در ایران، صندوق جمعیت ملل متحد و دانشگاه شیراز،  18 دی 1389

7.       خشکسالی و حفاظت از محیط زیست، صندوق جمعیت ملل متحد و دانشگاه شیراز،  17 اسفند 1388

8) مهارتهای نرم افزاری:

 

1.       نرم افزار کمّی:     SPSS

2.       نرم افزار کیفی:Nvivo

3.       سایر: Microsoft Office (excel, PowerPoint, publisher, word), 3D max, Photoshop

 

9) مهارت زبان خارجی:

 

1.       آشنایی با زبان انگلیسی

2.       دارای مدرکSenior Certificate in English

3.       Msrt exam 60

 

 

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی