صفحه اصلي > تولیدات علمی گروه > ترجمه ها و تأليفات > دکتر مریم شریفیان ثانی  
سه شنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٨

پایگاه داده های بین المللی
انجمن های علمی ایران
مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط
سازمان های بین المللی مرتبط
وزارتخانه ها و سازمانهای داخلی

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 793
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3
دکتر مریم شریفیان ثانی
 

مریم شریفیان ، نسیبه زنجری ، به زیستن به عنوان مفهومی چند بعدی ؛ واکاوی مفاهیم و تعاریف ، فصلنامه رفاه اجتماعی ، شماره 52 ، بهار 1393

-شریفیان ثانی، مریم، کریمی، صلاح الدین، رفیعی، حسن، محمدی، فرحناز،قاسم زاده، داوود، شناسایی فرایندتاب آوری نوجوانان در برابر سوء مصرف مواد، فصلنامه علمي – پژوهشي رفاه اجتماعي، سال دوازدهم، شماره 45،تابستان 1391، ص‌ص 442-411.

- قائداميني، غلامرضا؛ شريفيان ثاني، مريم؛راغفر،حسين؛ صالحي، مسعود(1390)، روند نابرابري در هزينه كالاهاي منتخب سبد مصرف خانوارهاي تهراني در دوره زماني 84-86، فصلنامه علمي – پژوهشي رفاه اجتماعي، سال يازدهم، شماره 40،بهار 1390، ص‌ص 339-315.

- پاکزادمنش، پروین و شریفیان ثانی، مریم (1390)، عوامل تسهیل کننده و بازدارنده مشارکت اجتماعی زنان در تعاونی ها، مجموعه چکیده مقالات اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت های بخش تعاون در توسعه اجتماعی، اقتصادی ، و فرهنگی، ایران، جزیره کیش، 27 و 28 فروردین 1390.

- همل، گري، راهبري تحول(ترجمه مريم شريفيان ثاني و كاوه سرمست)، تهران، انتشارات فرا، 1389.

- شاهدي فر، نسرين، شريفيان ثاني، مريم؛ فروزان، آمنه ستاره؛ بيگلريان،علي (1388)، مواجهه با خشونت جسمي والدين با يكديگر و ارتباط آن با عزت نفس فرزندان، فصلنامه علمي – پژوهشي رفاه اجتماعي، سال نهم، شماره 34، ص‌ص 275-297.

- خواجه دادي، اشكان؛ شريفيان ثاني، مريم؛ شياني، مليحه؛ كريملو، مسعود،( 1387)، رابطه سرمايه اجتماعي و سلامت مادران، فصلنامه علمي – پژوهشي رفاه اجتماعي، هشتم، شماره 30 و 31، ص‌ص 102- 83.

-شريفيان‌ثاني، مريم و ملكي سعيدآبادي، اميد (1385)، سرمايه اجتماعي به مثابه يك سيستم پيچيده، فصلنامه علمي – پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ششم، شماره 23، ص‌ص 65-45.

- شريفيان‌ثاني، مريم؛ سجادي، حميرا؛ طلوعي، فرشته؛ و كاظم‌نژاد، انوشيروان (1385)، فصلنامه علمي – پژوهشي توانبخشي، دوره هفتم، شماره 25، ص‌ص 48-41.

- تولايي، نوين؛ شريفيان‌ثاني، مريم (1382)، «سرمايه اجتماعي و رفاه اجتماعات محلي»، ارائه شده در سمپوزيوم سرمايه اجتماعي و رفاه اجتماعي، تهران.

- شريفيان ثاني ، مريم (1381) ، «سرمايه اجتماعي ، جامعه مدني ، سياستهاي اجتماعي : سطوح مختلف بررسي»، مركز توانمندسازي سازمانهاي جامعه مدني ، مجموعه مقالات سمينار سرمايه اجتماعي و جامعه مدني.

- شريفيان ثاني ، مريم (1381) ، «جايگاه مددكاري اجتماعي در سياستگذاري و برنامهريزي كلان رفاه اجتماعي» ، فصلنامه علوم اجتماعي، تهران، شماره 18، تابستان.

- شريفيان ثاني ، مريم (1380) ، «سرمايه اجتماعي : مفاهيم اصلي و چارچوب نظري» ، فصلنامه رفاه اجتماعي، سال اول ، شماره 2 ص 5 تا 18 .

- شريفيان ثاني ، مريم (1380) ، «مشاركت شهروندي، حكمراني شهري و مقتدرسازي شهروندان»، فصلنامه مديريت شهري، سال دوم، شماره زمستان.

- به سوي نظام جامع رفاه اجتماعي، شوراي برنامه‌ريزي، سازمان بهزيستي كشور، (همكار)، انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 1379.

- بيش از 130 مقاله چاپ شده (ترجمه) در ماهنامه گزيده مديريت، نشر فرا، 1392-1379، از جمله:

· ویلکینسون، آنجلا و کوپرز، رولند، زیستن در آینده(ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال جهاردهم، شماره 144، مرداد 1392.

· ایگناتیوس، ادی، اکنون دورۀ ما فرا رسیده است، (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال جهاردهم، شماره 143، تیر 1392.

· هالورسون، هایدی گرانت و هیگینز، توری، آیا برای برنده شده بازی می کنید یا برای بازنده نشدن؟ (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال جهاردهم، شماره 142، خرداد 1392.

· لیری، کیمبرلی؛ پیلمر، جولین؛ و ویلر، مایکل،مذاکره همراه با احساس (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال جهاردهم، شماره 141، اردیبهشت 1392.

· ریکس، توماس، چه بر سر پاسخگویی آمد؟ (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال سیزدهم، شماره 137، دی 1391.

· ویلیامز، جوآن، آیا مادران شاغل، شرکت شما را به دادگاه خواهند کشاند؟ (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال سیزدهم، شماره 136،آذر 1391.

· اوزی، برایان، ساخنن دوست از دشمن (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال سیزدهم، شماره 132، مرداد 1391.

· نیلسون، گری و ولف، جولی، چند نفر زیردست دارید؟ (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال سیزدهم، شماره 131، تیر 1391.

· دسای، میهیر، حباب پاداش (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال سیزدهم، شماره 130، خرداد 1391.

· استیرنز، پیتر، تاریخچه شادمانی (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال سیزدهم، شماره 129،اردیبهشت 1391.

· فرناندز، آرائوز؛ گویسبرگ، بوریس، و نوهریا، نیتین ، گوش فرادادن به نخبگان (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال دوازدهم، شماره 125، دی 1390.

· فوت، ناتانیل؛ آیزنستات، راسل، و فردبرگ، توبیاس، رهبر بلندپروازتر، (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال دوازدهم، شماره 124، آذر 1390.

· ایبارا، هرمنیا و هانسن، مورتن، آیا رهبری همکاری جو هستید؟ (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال دوازدهم، شماره 123، آبان  1390.

· کانمن، دانیل؛ لو والو، دان، و سیبونی، اولیور، راهنمایی برای اتخاذ تصمیم های بزرگ (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال دوازدهم، شماره 121، شهریور 1390.

· نوناکا، ایکاجیرو و تاکئوچی، هیروتاکا، رهبر خردمند، (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال دوازدهم، شماره 120 ، مرداد 1390.

· بازرمن، مکس و تنبرانسل، شکست های اخلاقی، (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال دوازدهم، شماره 119، تیر 1390.

· کانتر، رزابت ، خیلی دور، خیلی نزدیک، (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال دوازدهم، شماره  118، خرداد 1390.

· وایس، جف و هیوز، جاناتان، مذاکرات دشوار، (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال یازدهم، شماره 114، بهمن 1389.

· داونپورت، توماس؛ هریس، جین، و شاپیرو، جرمی، بهره گیری از علم تحلیل در مدیریت منابع انسانی، (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال یازدهم، شماره 113 ، دی 1389.

· تامپسون، جیمز و مک میلان، ای یِن، کارآمدسازی پروژه های اجتماعی، (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال یازدهم، شماره 112، آذر 1389.

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی