دوشنبه ٣١ تير ١٣٩٨

پایگاه داده های بین المللی
انجمن های علمی ایران
مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط
سازمان های بین المللی مرتبط
وزارتخانه ها و سازمانهای داخلی

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 470
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
تکتم پیکانی
 

جمهوري اسلامي ايران

وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشكي

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 رزومه دكتري


 

تکتم پیکانی                                                                                                                       

دانشجوی دکتری : سلامت و رفاه اجتماعی      

پست الکترونیکی : paykani@gmail.com

 

 الف) سابقه فعاليت هاي آموزشي :

جدول 1) تدریس

ردیف

عنوان درس

1

زبان تخصصی

2

کارگاه چگونگی تدوین طرح های پژوهشی

4

آمار استنباطی

5

کامپیوتر و سیستم های اطلاع رسانی

6

ساختمان داده و اصول برنامه نویسی

 

 ب) سابقه فعاليت هاي پژوهشی :

جدول 2)  مقالات

نویسنده نفر چندم

مجله

سال چاپ مقاله

عنوان مقاله

ردیف

دوم

مجله علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ

1393- در نوبت چاپ

مروری بر مطالعات اجتماعی تنظیم خانواده و کاهش باروری در ایران

1

دوم

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه بیمه

در دست داوری

بررسی وضعیت تقاضای بیمه عمر در ایران( مطالعه موردی شهر بوشهر)

2

اول

مجله علمی پژوهشی اعتیاد پژوهی

در دست داوری

اعتیاد به اینترنت: مروری بر روش های توانمندسازی

3

نویسنده دوم

مجله مسائل اجتماعی ایران

شماره 1 دوره سوم 1391

آزمون فازی ارتباط علّی دینداری با کجروی، شرط لازم یا شرط کافی؟

4

 

جدول 3)  همایش (سخنرانی پوستر)

سال

محل ارائه

عنوان ارائه

ردیف

آذرماه 93

سومین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران

عوامل موثر بر تنظیم خانواده و کاهش باروری: مرور نظام مند شواهد

1

مهرماه 1393

اولین کنگره بین المللی توسعه گردشگری

شناسایی و تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری
 ( مطالعه اکتشافی شهر طرقبه)

2

2014 Utrecht, The Netherlands

VI  European Congress of Methodology

Religiosity and deviance, A fuzzy set approach

3

شهریورماه 1393

هشتمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد

اعتیاد به اینترنت: مروری بر روشهای توانمندسازی

4

اردیبهشت 1391

جهاد دانشگاهی مشهد

کاربرد مجموعه های فازی در پژوهش های اجتماعی

5

1390 و 1391

همایش ملی آسیب های اجتماعی

ارتباط علّی دینداری با کجروی، شرط لازم یا شرط کافی؟

6

بهمن ماه 91

هفتمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی یادگیری الکترونیک

بررسی کارآمدی آموزش الکترونیک درتدریس دروس مهارتی

 

7

اسفند 91

کنگره بین المللی پیوست نگاری فرهنگی بوشهر

پیامدهای فرهنگی اجتماعی توسعه گردشگری : یک مطالعه اکتشافی (شهرستان طرقبه و شاندیز)

8

1391

همایش ملی آسیب های اجتماعی

جستجوی ارزشها (AI) ؛ چشم اندازی نوین در اسیب شناسی رفتار سازمانی

9

 

 

جدول4)  کتاب (تالیف، ترجمه)

توضیحات

سال

عنوان

ردیف

بخشی از کتاب مفاهیم رفاه اجتماعی

در دست گردآوری و تالیف - 1393

حفاظت اجتماعی

1

 

 

جدول 5) مهارتها

ردیف

عنوان

1

تحلیل چند سطحی با نرم افزار STATA

2

تحلیل آماری با نرم افزار SPSS و STATA

3

تحلیل روابط مجموعه فازی با نرم افزار fsQCA

4

آشنایی با نرم افزار AMOS

5

آشنایی با نرم افزار MAXQDA

6

اشنایی با روش مدلسازی عامل محور Agent Based Simulation in Social Systems

 

 

 

 

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی