1.3
صفحه اصلي > برنامه های آموزشی  > دوره های آموزشی 
چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧
دوره های آموزشی
 

 

دوره‌هاي آموزشي طراحي و تدوين شده تا پايان سال 1390 عبارتند از :

-       كارشناسي ارشد پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي (مصوب)

-      كارشناسي ارشد رفاه اجتماعي ((مصوب)

-       دكتري (Ph.D) سلامت و رفاه اجتماعي (مصوب)

-       كارشناسي ارشد ارتقاء سلامت (در مرحله پيشنهاد)

-       كارشناسي ارشد روانشناسي اجتماعي (مشترك با دانشگاه ليل 3 فرانسه - (در دست اقدام)

-       دوره عالي بيمه سلامت (در مرحله پيشنهاد)

 

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی