1.3
سه شنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٨
مقالات
 

-      حميرا سجادي ، کیفیت زندگی و رضایت از خدمات در مراقبین کودکان مبتلا به سرطان تحت پوشش بخش مددکاری موسسه خیریه حمایت از کودکان سرطانی محک، حمیرا سجادی ، پیام روشنفکر، بهناز آسنگری،..، نشریه پرستاری ایران، جلد 24، شماره 72،( آبان 13909 )

-      مرور نظام مند مطالعات کودکان خیابانی در یک دهه اخیر در ایران: عوامل خانوادگی و پیامد خیابانی شدن، مروئه وامقی، حسن رفیعی، حمیرا سجادی، آرش رشیدیان، مجله مسائل اجتماعی ایران ، 1390، 2(1): 136-165

-      ارتباط رده شغلی و سلامت روان در زنان شاغل، مهدی حدادی، علیرضا کلدی، حمیرا سجادی، مسعود صالحی، فصلنامه رفاه اجتماعی، 1390، 11(40):107-127

-      رضایت از زندگی در ایران : یک مطالعه ملی، میر طاهر موسوی، ملیحه شیانیف محمد علی محمدی، حمیرا سجادی،فرهاد طباطبایی، شروین آثاری، J SRE، 2011، 6(8): 1839-1844

-      عدالت جهانی و سلامت کودکان در ایران (در چارچوب مدل تعیین کننده های اجتماعی سلامت سازمان بهداشت جهانی), حمیرا سجادی, مروئه وامقی, سعید مدنی قهفرخی, فصلنامه رفاه اجتماعی (1388)

-      مرور نظام مند مطالعات کودکان خیابانی در یک دهه اخیر در ایران (فقر عامل خطر خیابانی شدن کودکان), مروئه وامقی, حمیرا سجادی, حسن رفیعی, آرش رشیدیان, فصلنامه رفاه اجتماعی  (1388)

-      وضعیت اقتصادی - اجتماعی ، رفتارهای مذهبی و امید به آینده ، پیش بینی کننده مواد در بیکاران

-       مهدی اکبریان ، حسن رفیعی ، حمیرا سجادی ، مسعود کریملو, سلامت و بهداشت اردبیل  (1389)

-      نقش حمایتهای اجتماعی در کیفیت زندگی سالمندان, فردین علی پور, حمیرا سجادی, آمنه فروزان, اکبر بیگلریان فصلنامه رفاه اجتماعی  (1388)

-      نحوه گذران اوقات فراغت: پیش بینی کننده مصرف مواد در بیکاران, مهدی اکبریان, ، حسن رفیعی ، حمیرا سجادی ، مسعود کریملو, فصلنامه رفاه اجتماعی(1388)

-      نقش حمایتهای اجتماعی در کاهش اضطراب و افسردگی سالمندان, , فردین علی پور, حمیرا سجادی, آمنه فروزان, اکبر بیگلریان فصلنامه سالمند (1388)

-      کیفیت زندگی سالمندان منطقه 2 تهران فصلنامه سالمند(1387)

-      بررسی نیازهای سلامتی سالمندان مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری, سید حسین محققی کمال, حمیرا سجادی, حسین زارع, اکبر بیگلریان, فصلنامه سالمند (1387)

-      برخی عوامل خانوادگی مرتبط با اقدام به خودکشی , فریبا موسوی, حمیرا سجادی, حسن رفیعی, آوات فیضی , فصلنامه رفاه (1386)

-      مقایسه کیفیت زندگی سالمندان مستمری بگیر در سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری ساکن شهرستان قم , فصلنامه مدیریت سلامت (1386)

-      دختران و زنان داراي معلوليت  جسمي حركتي : نيازها و مشكلات,مریم شریفیان ثانی, حمیرا سجادی, فرشته طلوعی, انوشیروان کاظم نژاد, فصلنامه توانبخشي (1385)

-      كيفيت زندگي سالمندان زن كهريزك, حمیرا سجادی, اکبر بیگلریان فصلنامه پايش (1386)

-      شاخص های سلامت اجتماعي , حمیرا سجادی, سید جلال صدرالسادات,مجله اطلاعات سياسي اقتصادي (1383)

-      بررسي اپيدميولوزيك بيماري اسكلروز منتشر در مراجعه كنندگان به مراكز اموزشي درماني شهر تهران (فصلناه توانبخشي (1379)

 

 

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی