صفحه اصلي > برنامه استراتژیک گروه 
چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2067
 بازدیدکنندگان آنلاين : 7
برنامه استراتژیک گروه
 

چشم‌انداز

          گروه در راستاي ارتقاء رفاه اجتماعي مبادرت به توليد و انتشار دانش بنيادي، كاربردي، و توسعه‌اي مي‌نمايد تا دانشگاه در 10 سال آينده در زمينه رفاه اجتماعي به معتبرترين كانون علمي كشور و يكي از كانونهاي معتبر علمي منطقه جنوب غربي آسيا و كشورهاي همسايه تبديل شود.

مأموريت

-       آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص و دست‌اندركاران نظام رفاه اجتماعي

-       انجام پژوهش براي ارتقاء سياستهاي اجتماعي، تحقق رفاه اجتماعي، كاهش بار مشكلات اجتماعي و ارتقاء كيفيت زندگي

-       مشاركت در سياستگذاري ، مشاوره و پاسخگويي به نيازهاي علمي ذينفعان عرصه رفاه اجتماعي (دولتي و غيردولتي) در كشور و منطقه

ارزشها

-       گسترش آزادي‌هاي انسان به ويژه توسعه عدالت و وفاق اجتماعي

-       حفظ كرامت انسانها

-       تأكيد بر ارزشهاي اخلاقي

-       شفافيت

-       مسئوليت‌پذيري (Responsibility)

-       پاسخگويي (Accountability)

راهبردها

-       تأكيد بر رويكرد بين رشته‌اي

-       تعامل و همكاري با كليه نهادها و گروههاي فعال در زمينه رفاه اجتماعي و موسسات همتا

-       توجه همزمان به كيفيت و كميت

-       اولويت در پاسخگويي به نيازهاي علمي در سطح ملي

-       بهره‌وري از تمام امكانات

-       رويكرد نظام‌دار (سيستماتيك)

-       تقويت فعاليتهاي تيمي

 

اهداف كلي (Goals)

-       توسعه آموزشي گروه

-       توسعه پژوهشي گروه

-       توليد دانش رفاه اجتماعي (توليد و آزمون نظريه‌ها)

-       ارتقاء تعامل و ارتباط گروه با نهادهاي رفاه اجتماعي براي پاسخ به نيازهاي جامعه (كاهش مشكلات اجتماعي و ارتقاء كيفيت زندگي)

اهداف اختصاصي (Objectives)

توسعه آموزشي گروه

-       تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز بخش رفاه اجتماعي كشور

-       تربيت حداقل 25-20 نفر در مقطع كارداني در رشته اقدامات اجتماع‌محور Community Based Initiatives (CBIs) يك دوره

-        تربيت حداقل 150 نفر در مقطع كارشناسي در رشته آسيب‌شناسي اجتماعي

-        تربيت حداقل 50-40 نفر در مقطع كارشناسي ارشد در رشته رفاه اجتماعي

-        تربيت حداقل 10 نفر در مقطع كارشناسي ارشد در رشته MPH بيمه سلامت

-        تربيت حداقل 50-40 نفر در مقطع MPH پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي

-        تربيت حداقل 50-40 نفر در مقطع MPH تعيين كننده‌هاي اجتماعي سلامت

-        تربيت حداقل 10 نفر در مقطع كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي اجتماع‌نگر (Community Psychology)

تربيت حداقل 6 نفر در مقطع دكتري در رشته رفاه اجتماعي

طراحي و پيشنهاد رشتة كارشناسي ارشد پيشگيري و ارتقاء سلامت

طراحي و پيشنهاد رشتة كارشناسي ارشد مطالعات سلامت رواني - اجتماعي زنان

طراحي و پيشنهاد رشتة كارشناسي ارشد جامعه‌شناسي سلامت روان

-       آموزشهاي دوره‌اي و مداوم فعالان عرصه رفاه اجتماعي

o       بازآموزي

§        برگزاري 10-8 دوره آموزشي كوتاه مدت جهت ذينفعان مبتني بر نياز

§        مديريت راهبردي دستگاههاي رفاه اجتماعي، براي مديران كلان و مياني، 3 دوره، هر دوره 15 نفر

§        مديريت سازمانهاي خدمات انساني، براي مديران جزء ، 5 دوره، هر دوره 25 تا 30 نفر

o       5 كارگاه بر اساس اعلام نياز ذينفعان

o       1 سمينار بر اساس نتايج فعاليتهاي علمي گروه و دانشجويان

-       توسعه منابع آموزشي و تجهيزات

o       كتاب : دو تأليف و ترجمه به ازاي هر استاد در 5 سال

o       خريد كتاب انگليسي جديد، حداقل يك به ازاي هر درس در 5 سال

o       مجله : اشتراك كليه مجلات فارسي مرتبط

o       رايانه روميزي (Desktop)، يك عدد به ازاي هر عضو هيئت علمي

o       رايانه سيار (Laptop)، يك عدد به ازاي هر 2 عضو هيئت علمي

o       پيمايشگر (اسكنر) يك عدد

o       چاپگر رنگي يك عدد

o       نرم‌افزارهاي اصلي داراي كاربري عام در حوزه علوم اجتماعي، 3 نرم‌افزار

-       توسعه و نوسازي روشهاي آموزشي گروه

o       آموزش از راه دور (e-learning)، يك دوره، 20 نفر

o       كتابخانه الكترونيك، داراي20 جلد كتاب ، 50% مقالات فارسي مرتبط منتشر شده در مجلات علميپژوهشي، 30% مقالات مجلات انگليسي زبان مرتبط و معتبر برگزيده گروه، 50% از نمايشهاي (پرزانتاسيونهاي) دروس

-       توسعه فضاي آموزشي

o       شش متر فضاي اداري به ازاء هر عضو هيئت علمي

o       اتاق كتابخانه و رايانه (resource Center) براي دانشجويان و اساتيد

o       4 متر مربع فضاي اداري به ازاء هر دانشجوي دكتري

o       اتاق جلسه / درس به مساحت 20 متر مربع

-       توسعه نيروي انساني

o       جذب و بكارگيري حداقل 3 نفر عضو هيئت علمي جديد، ترجيحاً در رشته اقتصاد، رشته‌هاي مرتبط با بيمه‌هاي اجتماعي، رشته جامعه‌شناسي پزشكي، و رشته‌هاي ديگر با گرايش مرتبط

o       همكاري موردي با 10 نفر از اساتيد مرتبط در دوره‌هاي آموزشي

o       تقويت روش جذب نيروي ثابت جديد (با تأكيد بيشتر بر سوابق تدريس)

o       جذب و بكارگيري 2 نفر كارشناس

-       ارتقاء سطح دانش اعضاء هيئت علمي گروه

o       استفاده از فرصتهاي مطالعاتي : حداقل 3 نفر

o       شركت در كنگره‌هاي داخلي : هر عضو سالي يك بار

o       شركت در كنگره‌هاي بين‌المللي : هر عضو يك بار در هر دو سال

o       شركت در كارگاههاي آموزشي

o       برگزاري ژورنال كلاب، يك بار در هر ماه تحصيلي توسط خود اعضاء هيئت علمي گروه، و يك بار در هر ماه تحصيلي توسط دانشجو با نظارت يك عضو هيئت علمي گروه

توسعه پژوهشي گروه

-       اجراي حداقل يك تحقيق پايان يافته به ازاي هر عضو هيئت علمي

-       حداقل 10% از همكاران تحقيقها از بين ذينفعان (مسئولان اجرايي و عموم مردم) باشند.

-       ارائه يافته‌هاي تحقيقات

o       به جامعه علمي

§        مقاله

·         چاپ حداقل دو مقاله در مجلات علمي پژوهشي داخلي به ازاي هر عضو در طي 5 سال

·         چاپ حداقل يك مقاله در مجلات علمي پژوهشي خارجي به ازاي هر عضو در طي 5 سال

§        كنگره

·        ارائه مقاله در كنگره داخلي سالي يك بار به ازاي هر عضو

·        ارائه مقاله در كنگره خارجي هر دو سال يك بار به ازاي هر عضو

§        سخنراني‌ علمي ، حداقل دو  بار براي هر تحقيق

o       به مسئولان

§        سخنراني ، يك بار در طول طرح

§        ارسال خلاصه اجرايي تحقيق ، يك بار در پايان طرح

§        چاپ مقاله علمي پژوهشي ، يك مقاله در هر طرح

o       به عموم

§        ارسال اخبار تحقيق به رسانه‌هاي عمومي (در طول فرآيند) ، حداقل يك خبر از هر طرح

§        سخنراني عمومي ، حداقل يكي در هر طرح (در صورت وجود مخاطب عام)

§        تاليف كتاب : يك تأليف و يك ترجمه به ازاي هر استاد در 5 سال

-       اجراي تحقيقاتي مشترك

o       اجراي حداقل يك تحقيق مشترك[1] با مؤسسات علمي خارجي معتبر

o       اجراي حداقل يك تحقيق مشترك با مؤسسات علمي داخلي كشور

o       اجراي حداقل سه تحقيق مشترك با گروههاي داخل دانشگاه

-       جذب منابع پژوهشي (گرانت)

o       جذب منابع پژوهشي از خارج دانشگاه به مقدار حداقل 25% از اعتبارات پژوهش تأمين شده از داخل دانشگاه

توليد دانش رفاه اجتماعي (توليد و آزمون نظريه‌ها)

-        حداقل 20% از تحقيقهاي گروه به آزمون نظريه‌اي بديع (original) اختصاص داشته باشند.

-        حداقل 50% از تحقيقهاي تحليلي هر عضو ادامه علايق پژوهشي او باشد.

-        توليد حداقل يك نظريه در زمينه رفاه اجتماعي كه محصول فكر جمعي اعضاء گروه باشد.

-        توليد حداقل يك ابزار براي سنجش سازه‌هاي مرتبط با موضوعات رفاه اجتماعي

-        توليد حداقل يك شيوه‌نامه (پروتكل) مداخله براي ارتقاء رفاه اجتماعي و كيفيت زندگي و كاهش مشكلات اجتماعي

-        توليد حداقل يك نظريه در بارة يكي از اقوام يا مناطق ايران

ارتقاء تعامل و ارتباط گروه با نهادهاي مرتبط با رفاه اجتماعي[2] براي پاسخ به نيازهاي جامعه (كاهش مشكلات اجتماعي و ارتقاء كيفيت زندگي)

-               عضويت حداقل 2 نفر از اعضاي گروه در شوراهاي سياستگذاري نهادهاي مرتبط با رفاه اجتماعي

-               تأسيس يك انجمن علمي در زمينه مطالعات اجتماع محور مشاركتي در طي پنج سال

-               عضويت و همكاري با حداقل يك سازمان مردم‌نهاد در زمينه رفاه اجتماعي در طي 5 سال (حداقل نصف اعضاء در حداقل يك انجمن مستقلاً يا با هم عضو بوده‌ و يا همكاري نمايند).

-               تأسيس يك انجمن رفاه اجتماعي كشورهاي اسلامي در طي 5 سال

-               تهيه يا مشاركت در تهيه حداقل يك پيش‌نويس قوانين، آئين‌نامه‌ها، سندهاي استراتژيك يا ملي، يا برنامه‌هاي انتخاباتي

-               ارزيابي/ ارزشيابي 5 برنامه اجرايي در زمينه رفاه اجتماعي

-               انتشار حداقل پنج اظهار نظر تخصصي در مورد عملكرد نهادهاي مرتبط با رفاه اجتماعي از طريق رسانه‌هاي عمومي

-               مشاركت علمي در تدوين و اجراي پنج طرح اجرايي رفاه اجتماعي (داخلي / خارجي)

-               مشاركت دادن مسئولان اجرايي در تدريس حداقل 25 درصد دروس (حداقل يك جلسه)

-               مشاركت دادن مسئولان اجرايي در برگزاري سمينار (موضوع بند آموزش مداوم)

-               مشاركت دادن مسئولان اجرايي در تدريس در كارگاهها (حداقل 25 درصد موارد مشاركت علمي باشد)

-               حداقل 25 درصد دانشجويان سابقه كار اجرايي در دستگاههاي مرتبط داشته باشند .

-               همه دانشجويان به مدت سه ماه در يكي از نهادهاي مرتبط با رفاه اجتماعي كارآموزي يا كارورزي داشته باشد.

-               ايجاد پايگاه اطلاعاتي روزآمد در زمينه رفاه اجتماعي

 1- طرح مشترك به طرحي اطلاق مي‌گردد كه با همكاري علمي و مشاركت مالي دو مركز انجام شده باشد.

3- نمونه نهادهاي مرتبط با رفاه اجتماعي: وزارت رفاه و تأمين اجتماعي (شامل سازمان بهزيستي كشور، كميته امداد امام خميني «ره»، و سازمان تأمين اجتماعي)، بيمه‌ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت كشور (به ويژه شهرداريها)، سازمانهاي مردم‌نهاد، سازمان ملل متحد (از جمله سازمان جهاني بهداشت، دفتر مبارزه با مواد و جرائم، برنامه توسعه، صندوق حمايت از كودكان، و ...)، انجمنهاي علمي مرتبط، دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي، حوزه‌هاي علميه، قوه قضائيه (به ويژه سازمان زندانها)، نهاد رياست جمهوري (از جمله ستاد مبارزه با موادمخدر)، مجلس شوراي اسلامي، و بيت مقام معظم رهبري.

 

اخبار گروه
به گزارش پایگاه خبری - اطلاع رسانی روابط عمومی:
بزرگترین طرح ملی پیرامون آسیب های اجتماعی، توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی به شورای اجتماعی کشور ارائه شد
نتایج اجرای بزرگترین طرح ملی پیرامون آسیب های اجتماعی تحت عنوان " سامانه رصد آسیب های اجتماعی و تعیین کننده های آن "، صبح امروز (یکشنبه)، توسط اعضای هیات علمی و محققان حوزه سلامت اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به شورای اجتماعی کشور ارائه شد.
 ١٣:٤٤ - 1397/11/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
بسیار مهم / قابل توجه دانشجویان دکتری
جایگزینی مقاله و پرداخت یک ترم شهریه
در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 29/10/97 مقرر شد با توجه به زمانبر بودن مقاله اضافه در ازای هر ترم تاخیر ، در هنگام دفاع نهایی معادل یک ترم شهریه ثابت پرداخت نمایند.
 ٠٩:٥ - 1397/11/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
مصوبات جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 29/10/97
اخبار حوزه رفاه اجتماعی
مهم / فوری
قطع مقرری دانشجویان مقطع دکتری تخصصی و پژوهشی
در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 03/10/97 مبنی بر قطع مقرری دانشجویان مقطع دکتری تخصصی و پژوهشی (پایان ترم 5 جهت دانشجویان دکتری تخصصی و ترم 4 برای دانشجویان دکتری پژوهشی) تا زمان تصویب پروپوزال یا شرکت در آزمون جامع، از ابتدای فروردین سال 98 اجرا گردد.
 ١٤:٩ - 1397/10/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی