صفحه اصلي > دانشجویان تحصیلات تکمیلی > دانش آموختگان دکتری  
شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨

پایگاه داده های بین المللی
انجمن های علمی ایران
مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط
سازمان های بین المللی مرتبط
وزارتخانه ها و سازمانهای داخلی

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3429
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
دانش آموختگان دکتری
 

حسین محققی کمال                           

استادیار

تحصیلات : دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی : o.mohagheghikamal@uswr.ac.ir وhosseinmohaqeq@gmail.com وبیشتر .

 


مهدی نصرت آبادی                          

استادیار

تحصیلات : دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی :  nosrat.welfare@gmail.comوبیشتر

 


 نسیبه زنجری                                                                                                                                                                                            

 هئیت علمی ضریب K

تحصیلات : دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی :  Zanjari.nz@gmail.com و بیشتر


 غلامرضا قائد امینی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

هئیت علمی ضریب K

تحصیلات : دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی :  qaedamini@gmail.com و بیشتر


عیسی صفوی                                                                                                                          

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

تحصیلات : دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی :  Eisa_Sm@yahoo.com و بیشتر


حمید اخوان                                                                                                                                 

داشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تحصیلات : دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی :   Khvnhmd@yahoo.com و بیشتر


مژگان مشتاق                                                                                                                                                                     

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تحصیلات : دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی : Mojeemoshtagh@yahoo.com  و بیشتر


تکتم پیکانی                                                                                                                                                                    

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تحصیلات : دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی : Paykani@gmail.com  و بیشترسید ابراهیم احمدی                                                                                                                                                                     

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تحصیلات : دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی : seahmadi@yahoo.com  و بیشتر


 بهاره ضمیران   

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی:     Bahar5121@yahoo.com و بیشتر


صلاح الدین کریمی 

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی:   salahkarimi2009@gmail.com و بیشتر


سینا احمدی

دانشجو دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی:   sinaahmadi25@gmail.com     و بیشتر 

 

 

 

 

 

 

 سایت دانشگاهاثربخشي آموزش خانواده تئوري سيستمي بوئنمعاونت آموزشیدكتر حسن رفيعيمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجوییاعضای هیئت علمی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی