1.3
صفحه اصلي > پذیرفته شدگان دکتری  
سه شنبه ٢٧ آذر ١٣٩٧
پذیرفته شدگان دکتری
 

   پذیرفته شدگان دکتری

 

 

                ایوب     نافعی ( ورودی 83)                  

دکتری  سلامت و رفاه اجتماعی  دانشگاه علوم توانبخشی

 

 

سید حسین محققی کمال  (ورودی 84)

فارغ التحصیل دکتری سلامت و رفاه اجتماعی  دانشگاه علوم توانبخشی

 

هادی احمدی عبداله تبار(  ورودی 84)

دکتری رفاه اجتماعی  علامه طباطبایی

 

غلامرضا قائد امینی  (ورودی 85)

دکتری  سلامت و رفاه اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی

 

مهدی نصرت آبادی

 

فارغ التحصیل دکتری سلامت و رفاه اجتماعی  دانشگاه علوم توانبخشی

اسماعیل خدمتی (ورودی 86)

 

دکتری کشور انگلستان

پروین پاکزادمنش (ورودی 86)

 

دکتری کشور مالزی

حامد زندیان  (ورودی 86)

 

سیاست گذاری سلامت  دانشگاه تهران

حمید نبوی (ورودی 86)

سالمندی  دانشگاه علوم توانبخشی

مصطفی امینی رارانی  (ورودی 86)

سیاستگذاری سلامت  دانشگاه تهران

نرگس رفیعی  (ورودی 86)

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه تهران

فاطمه حاج نقی زاده  (ورودی 87)

 

دکتری  کشور کانادا

داود رضوانی  (ورودی 88)

 

دکتری جامعه شناسی  توسعه

سعید سلطانی بهرام (ورودی 88)

 

دکتری جامعه شناسی توسعه دانشگاه تبریز

صلاح الدین کریمی (ورودی 88)

 

دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

زهرا جرجران شوشتری

 

دکتری تعیین کننده های اجتماعی ، دانشگاه علوم تونبخشی

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی