1.3
صفحه اصلي > معرفی گروه > اعضای هیئت علمی > دکتر حسین محققی کمال 
شنبه ٢٦ آبان ١٣٩٧
دکتر حسین محققی کمال
 

جمهوري اسلامي ايران

وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشكي

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 رزومه دكتري

English

بسمه تعالي

نام و نام خانوادگي : سید حسین محققی کمال                                        

درجه تحصيلي : دکتری تخصصی سلامت و رفاه اجتماعی    

سمت فعلي : عضو هیئت علمی گروه آموزشي مديريت رفاه اجتماعي

محل خدمت : دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

تلفن: 22180048

آدرس: اوین, بلوار دانشجو، کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

کد پستی: 19834

نشاني پست الكترونيكي :  hosseinmohaqeq@gmail.com , ho.mohaghegh@uswr.ac.ir

 مقالات ایندکس شده در google scholar

مقالات فارسی

-         تخمین روند رفاه اجتماعي ايران با معرفي شاخص تركيبي رفاه اجتماعي. سید حسین محققی کمال، حسن رفیعی،  حمیرا سجادی، عزت اله عباسیان، مهدی رهگذر. رفاه اجتماعی. شماره 52.

-         بررسی نیازهای سلامتی سالمندان مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری، سید حسین محققی کمال، حمیرا سجادی، حسین زارع، اکبر بیگلریان، فصلنامه سالمند، سال سوم شماره 7، بهار 1387

-         مقایسه کیفیت زندگی سالمندان مستمری بگیر در سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری ساکن شهرستان قم، سید حسین محققی کمال، حمیرا سجادی، حسین زارع، اکبر بیگلریان، فصلنامه مدیریت سلامت ، دوره دهم، شماره 27

-         مرور سیستماتیک مطالعات مرتبط با افسردگی دوران بارداری در مطالعات ایرانی (90-1375) : حمیرا سجادی، مروئه وامقی، آمنه ستاره فروزان، سید حسین محققی کمال، مهدی نصرت آبادی، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، سال 5، شماره 2، تابستان 1392

-         تاثیر آموزش های انتظامی-اجتماعی حضوری پلیس بر آگاهی های انتظامی- اجتماعی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه 7 آموزش پرورش شهر تهران، علی نصرت کلهری، آمنه ستاره فروزان ، حمیرا سجادی، سید حسین محققی کمال، مطالعات امنیت اجتماعی، شماره ،30 تابستان 1391

-         نگرش دانشجويان و اساتيد دانشگاه شيهيد بهشتي نسبت به مجازات اعدام. احمد عبداللهي- سيد حسين محققي كمال. رفاه اجتماعی. پائیز 1391

-         بررسي سلامت اجتماعي دانشجويان دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران. هادي عبداله تبار- عليرضا كلدي- سيد حسين محققي كمال- آمنه ستاره فروزان- مسعود صالحي. رفاه اجتماعي-شماره31-30

-         مرور نظام مند مطالعات مرتبط با شيوع، عوامل خطر و مداخلات افسردگي در سالمندان ايراني. حمیرا سجادی، مروئه وامقی، آمنه ستاره فروزان، سید حسین محققی کمال، مهدی نصرت آبادی. سالمند. زمستان 1391

-         بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر رضایت زناشویی زوج های جوان مراجع به مرکز مشاوره جویا شهر گرگان. سجاد سجادی، سید حسین محققی کمال. رفاه اجتماعی. پذیرش.

-         نظر متخصصان ايراني در مورد ابعاد و بيانگرهاي شاخص رفاه اجتماعي ايران: يك مطالعه دلفي. حسن رفیعی، سید حسین محققی کمال، حمیرا سجادی، عزت اله عباسیان، مهدی رهگذر. رفاه اجتماعی. پذیرش.

-         مشكلات گرمخانه هاي شهرداري تهران. سجاد سجادی، سید حسین محققی کمال. مددکاری اجتماعی. پائیز 1391.

-         بررسي سرمايه اجتماعي و فعاليت شهروندي اعضاي هئيت علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي. سید حسین محققی کمال. مددکاری اجتماعی. زمستان 1391

 

 

 

مقالات انگلیسی

-          A systematic review of the prevalence and risk factors of depression among Iranian adolescents, Homeira Sajjadi, Seyed Hossein Mohaqeqi Kamal, Hasan Rafiey, Meroe Vameghi, Ameneh Setareh Forouzan, Masoomeh Rezaei, Global Journal of Health Science, Vol.5, No3, 2013

-          The Socioeconomic status of street homeless in Tehran, Seyed Hossein Mohaqeqi Kamal, sajjad sajjadi, Hadi Abdollahtabar. Advances in environmental biology. Vol. 10, No 8, 2014.

 

-          An Analysis of Iran's social welfare situation in the Post-Revolution Era. International Journal of Applied Sciences. Acceptance.  

-          A systematic review of Iranian studies on depression treatment, Hasan Rafiey, Seyed Hossein Mohaqeqi Kamal, Homeira Sajjadi, Meroe Vameghi, Ameneh Setareh Forouzan. Ciencia e Tecnica. Acceptance. 

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

-          Prevalence, Risk factors and interventions of depression during pregnancy in Iranian studies (1997-2011): A systematic Review. Peru. Lima. 4-7 March 2013.

-         سرمايه اجتماعي؛ حلقه مفقوده بازسازي پس از بلايا. سومين کنگره بين المللي بهداشت، درمان و مديريت بحران در حوادث غير مترقبه. 1385 (سخنرانی)

-         سرمايه اجتماعي، سلامت و توسعه: ارتباطات و تعاملات. همايش سرمايه اجتماعي و توسعه در ايران. 1386 (چاپ اصل مقاله)

-         کارکردهاي سرمايه اجتماعي: نيم نگاهي به آسيب ها و تهديدهاي سرمايه اجتماعي. همايش سرمايه اجتماعي و توسعه در ايران. 1386 (چاپ اصل مقاله)

-         مراقبت از افراد سالمند، چالشي براي جامعه رفاهي. دومين كنفرانس مددكاري اجتماعي ايران- گناباد. 1390 ( چاپ اصل مقاله)

-         بررسي خشونت هاي فردي،‌درون گروهي و اجتماعي بين جوانان كارتن خواب شهر تهران. چهارمين همايش ملي آسيبهاي اجتماعي. 1391 (پوستر)

-         تحليل محتواي تجارب پيشگيري از مشكلات الكل در سوئد. سومين كنفرانس مددكاري اجتماعي. 1391 (پوستر)

-         سلامت سالمندان: تعامل خیریه ها و دولت. همایش بین المللی چشم انداز موسسات خیریه در نظام سلامت. 1385 (پوستر)

-         معرفي موسسه بين المللي هلن كلر به عنوان خيريه اي موفق. همايش بين المللي چشم انداز جايگاه موسسات خيريه در نظام سلامت ايران. 1385 ( پوستر)

-         امور خيريه و خدمات اجتماعي تا قبل از انقلاب اسلامي. همايش بين المللي چشم انداز جايگاه موسسات خيريه در نظام سلامت ايران. 1385 ( پوستر)

-         رفاه اجتماعي و سلامت؛ عناصر اصلي توسعه جوامع. سومين سمينار تازه هاي علوم بهداشتي. 1385 ( پوستر)

-         عوامل اجتماعي تعيين كننده سلامت؛ نگاهي به نقش سرمايه اجتماعي. سومين سمينار تازه هاي علوم بهداشتي. 1385 ( پوستر)

-         دانشجویان علوم پزشکی، خیریه و سلامت روستائیان  (تجربه دانشجویان انتاریو کانادا در روستاهای هند). همايش بين المللي چشم انداز جايگاه موسسات خيريه در نظام سلامت ايران. 1385 ( پوستر)

 

طرحهاي پژوهشي

-         تدوین و ارزیابی طولی شاخص رفاه اجتماعی(مجری)

-         بررسي مشكلات و نيازهاي اجتماعي اقتصادي كارتن خوابهاي خيابان شوش تهران (همکار- استاد راهنما)

-         پايش و ارزشيابي برنامه پيشگيري اجتماع محور از اعتياد در دانشگاه ها و مهدكودكها (همکار)

-         مرور نظام مند مطالعات مرتبط با جنسيت از عوامل اجتماعي موثر بر سلامت (همکار)

-         تهیه بانک تعیین کننده های اجتماعی سلامت (همکار)

-         مرور مطالعات مرتبط با تعیین کننده های اجتماعی سلامت بر مبنای مدل سازمان بهداشت جهانی (همکار)

 

 

تاليف و ترجمه كتاب

-         دستنامه تدوین شاخص های ترکیبی: راهنمای عملی. انتشارات جامعه شناسان. 1393

-         ایدئولوژی و رفاه. انتشارات جامعه شناسان. 1392

-         سلامت اجتماعی: درآمدی بر مبانی نظری، ابعاد و شاخص ها. انتشارت سخنوران. 1391

-         کیفیت زندگی و سالمندان. انتشارات دانژه. 1389

زمينه تدريس

-         آمار و روش تحقيق

-         آشنایی با آسیب شناسی و انواع آن

-         مسائل اقتصادی ایران

-         اصول علم اقتصاد

-         جامعه شناسی آموزش و پرورش

-         مبانی جامعه شناسی

-         مباني جمعيت شناسي

-         سیستم های اطلاع رسانی

 

كسب رتبه هاي علمي و آموزشي

-         رتبه اول كنكور دكتري تخصصي در رشته سلامت و رفاه اجتماعي. 1389

-         دانشجوي رتبه اول در دوره كارشناسي ارشد رفاه اجتماعي. 1386

-         رتبه دوم كنكور كارشناسي ارشد در رشته رفاه اجتماعي. 1384

 

شركت در كارگاههاي آموزشي

-         Workshop on Right of Child. 2005

-         IDL & Science Direct Workshop. 2007

-         كارگاه آموزشي «روش تحقيق كيفي» آبانماه 1391

-         كارگاه آموزشي «روش تحقيق كمي »  شهريورماه 1389

-         كارگاه آموزشي روش تحقیق پیشرفته 1387

-         كارگاه آموزشي مهارت هاي تدريس. 1388

-         كارگاه آموزشي AMOS1392

-         كارگاه آموزشي END NOTE1390

-         كارگاه آموزشي  SPSS1384

-         كارگاه آموزشي  Searching 1384

-         گواهينامه مهارتهاي هفتگانه ACDL 1387

-         كارگاه Search  پيشرفته 1390

 

سایر فعالیت ها

-         مشاوره پايان نامه‌  دانشجویان کارشناسی ارشد

-         داوری پروپوزال و پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

-         همكاري در بازنگري دوره كارشناسي ارشد رفاه اجتماعي

-         دبیر اجرایی اولین همایش کشوری مدیریت توانبخشیسایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی