1.3
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
پایان نامه های سال 83
 

 

 

ردیف

عنوان

استاد راهنما

پدید آورنده

چکیده

 

1

بررسی عوامل مرتبط بر محرومیت اجتماعی جوانان شهر تهران

(نمونة شمال، جنوب) در سال 1386

دکتر فربیرز رئیس دانا

احمد زارعي اسفندآبادی

چکیده

2

ارتباط سرمايه اجتماعي و سلامت مادران داراي کودک زير 7 سال مراجعه کننده به مراکز و پايگاه هاي بهداشتي شهر تهران 1386

دکتر شریفیان ثانی

اشكان خواجه دادي

چکیده

3

بررسي ارتباط جهاني شدن با رفاه اجتماعي در ايران

دکتر ملیحه شیانی

ايوب نافعي

چکیده

4

بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با ميزان آگاهي از حقوق شهروندي در بين دانشجويان دانشگاه سراسري و آزاد تبريز

دکتر کلدی

زهرا اسكندري

چکیده

5

بررسی مقایسه­ای کیفیت ­زندگی زنان غیر­شاغل دارای تحصیلات عالی و فاقد تحصیلات عالی شهر قم در سال 1386

دکترحمیرا سجادی

محمد خالصي

چکیده

6

ارزشیابی برنامه پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد در استان آذربایجان شرقی

دکتر حسن رفیعی

مينا عليپور نياز

چکیده

 
سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی