1.3
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
پایان نامه های سال 84
 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

ردیف

عنوان

استاد راهنما

پدید آورنده

چکیده

 

1

بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشورو زنان سرپرست خانوار شاغل خدماتی

دکترآمنه ستاره فروزان

ام ليلا تاتينا بلداجي

چکیده

2

مقايسه كيفيت زندگي  سالمندان مستمري بگير سازمان تامين اجتماعي و سازمان بازنشستگي كشوري شهر قم در سال 1386

دکترحمیرا سجادی

سيد حسين محققي كمال

چکیده

3

پایایی و روایی نسخه فارسی "پرسشنامه حمایت اجتماعی نوربک    

دکترحسن رفیعی

علي جليليان

چکیده

4

بررسی ارتباط رفاه اجتماعی با مشارکت اجتماعی

در شهر تهران(1387)

دکتر احمد عبدالهی

محمد كامراني زاده

چکیده

5

سنجش سرمایه اجتماعی در بین اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم بهزیستی و توانبخشی ، تهران و دانشگاه صنعتی شریف و مقایسه آن در سال 1386

دکتر علیرضا کلدی

محمد گلچين

چکیده

6

عوامل بارز تاب آوري در برابر مصرف مواد در بيكاران مرد مراجعه كننده به مراكز كاريابي شهر اصفهان در سال 1386

دکترحسن رفیعی

مهدي اكبريان خوراسگاني

چکیده

7

مقایسه کیفیت زندگی در مراقبین بیمار اسکیزوفرنیای حاد ومزمن مرکز روانپزشکی رازی (سال 1387)

 

دکترآمنه ستاره فروزان

مهديه احمدي

چکیده

8

تاثير مواجهه با خشونت جسمي والدين نسبت به يكديگر بر ميزان عزت نفس فرزندان (دانشجويان كارشناسي دانشگاه تبريز)

دکتر مریم شریفیان ثانی

نسرين شاهدي فر

چکیده

9

بررسی ارتباط سلامت اجتماعی با متغیرهای دموگرافیک اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- 1386

دکتر علیرضا کلدی

هادي عبدالله تبار درزي

چکیده

 

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی