1.3
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
پایان نامه ارشد سال 85
 

 

 

ردیف

عنوان

استاد راهنما

پدید آورنده

چکیده

 

1

رابطه كار كودك با توسعه اجتماعي

 

دکترحسن رفیعی

حسين تولايي

چکیده

2

تهيه نسخه فارسي پرسشنامه رضايت سنجي بيماران بر اساس مدل SERVQUAL

دکترآمنه ستاره فروزان

ستاره نوبهار

چکیده

3

بررسي ارتباط بين آزارديدگي در خانواده و مشكلات رفتاري در دانش آموزان دبيرستاني شهر كرمانشاه

دکترآمنه ستاره فروزان

رامین قاسمی کزمله

چکیده

4

تعيين تاثير سالخوردگي جمعيت بر مصارف صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي

دکترآمنه ستاره فروزان

طیبه ربیعی

چکیده

5

بررسي روند نابرابري در هزينه كالاهاي منتخب سبد مصرف خانوارهاي تهراني  در دورة زماني 84-1368

 

دکتر مریم شریفیان ثانی

غلامرضا قائد امینی

چکیده

6

بررسي رابطه بين عدالت توزيعي و سلامت در ايران: 1385-1363

دکترحسن رفیعی

محمد باباخانی

چکیده

7

بررسي مقايسه اي سلامت عمومي زنان شاغل بر اساس رده شغلي آنها  در سازمان بهزيستي شهر تهران

دکترحسن رفیعی

مهدی حدادی

چکیده

8

اندازه گيري شاخصهاي فقر و نابرابري درآمدي در استان كرمان و مقايسه آنها با شاخصهاي ملي( 1385-1368)

 

دکتر احمد عبدالهی

مهدی نصرت آبادی

چکیده

9

بررسي ارتباط بين نابرابري جنسيتي با شكاف جنسيتي اميد به زندگي سالم

دکترحسن رفیعی

نورالله مرادی کله لو

چکیده

 

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی