1.3
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
پایان نامه ارشد سال 87
 

ردیف

عنوان

استاد راهنما

پدید آورنده

چکیده

 

1

بررسی وضعیت مشارکت مالی و تمایل به پرداخت بیمه شدگان تامین اجتماعی اصفهان

براي هزینه نسخ دارویی در سال 1389 و ارائه راهکار جایگزین

دکترحسن رفیعی

امین عادل نیا

چکیده

2

بررسي تطبيقي سرمايه اجتماعي بين دو مركز استان آذربايجان شرقي (تبريز) و آذربايجان غربي (اروميه) با استفاده از داده هاي طرح سنجش سرمايه اجتماعي بين سالهاي 86 و 1385

دکتر میر طاهر موسوی

ذبیح اله واحد سرکار آباد

چکیده

3

بررسي رابطه سلامت مادران با كيفيت زندگي در استانهاي ايران

دکتر حمیرا سجادی

غلامعلی ارسلانی

 

چکیده

 

4

بررسی رابطه بین سلامت اجتماعی و بهروزی کودکان در ایران


دکتر مریم شریفیان ثانی

فاطمه حاج نقی زاده

چکیده

5

تعیین رابطه یکپارچگی اجتماعی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بین سالمندان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان سبزوار در سال  1389

دکتر حمیرا سجادی

مجتبی لعل آهنگر

چکیده

6

بررسی ارتباط بین مشارکت مدنی و آگاهی شهروندی در میان شهروندان بالای 18 سال شهر تهران

دکتر مریم شریفیان ثانی

مهدی اصغری

چکیده

7

مقايسه كيفيت زندگي زنان كار آفرين و زنان شاغل در سازمانهاي تامين اجتماعي شهر تهران

دکتر مریم شریفیان ثانی

نرگس کیان پیشه

چکیده

8

بررسی رابطه وضعیت رفاه اجتماعی ایران با درآمدهاي نفتی طی سالهاي 1387-1347

دکترحسن رفیعی

نور محمد پیلوار

چکیده

 

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی