1.3
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
پایان نامه ارشد سال 88
 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

ردیف

عنوان

استاد راهنما

پدید آورنده

چکیده

 

1

استرس شغلی و رابطه آن با سلامت عمومی

در بین کارمندان بیمه خدمات درمانی استان اصفهان در سال 1390

دکتر علیرضا کلدی

داود رضوانی

چکیده

2

بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي درون گروهي و برون گروهي و شادي در بين شهروندان تهران در سال 1390

دکتر میر طاهر موسوی

داود قاسم زاده

چکیده

3

بررسی وضعیت حمایتهای اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در افراد HIV مثبت مراجعه کننده به کلنیکهای مثلثی دانشگاه تهران در سال 1389-1390 

دکتر آمنه ستاره فروزان

زهرا جرجران شوشتری

چکیده

4

بررسی رابطه بین منابع هویت با مدیریت بدن در میان زنان متاهل شهر تهران

دکتر حسن رفیعی

سعید سلطانی بهرام

چکیده

5

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ اج‍زای‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ دول‍ت‌ ب‍ا س‍لام‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۸۸-۱۳۴۷

دکتر حسن رفیعی

سید حبیب رجبی

چکیده

6

اثر ترکیبی هزینه های آموزشی بر رفاه اجتماعی طی سالهای 1388- 1347

دکترعزت اله عباسیان و دکتر حسن رفیعی

سید حسین رجبی

چکیده

7

بررسي رابطه اعتماد اجتماعي و كارايي بر اساس سطوح شغلي در بين زنان شاغل در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در سال 90

دکتر میر طاهر موسوی

شهربانو شفیعی

چکیده

8

بررسي شكاف نسلي جوانان در شهر تهران و عوامل مرتبط با آن 

دکتر علیرضا کلدی

صادق صادقی هفشجانی

چکیده

9

 

شناسایی فرآیند تاب آوری نوجوانان محله دروازه غار تهران در برابر سوءمصرف مواد سال ۱۳۹۰

 

دکتر مریم شریفیان ثانی

صلاح الدین کریمی

چکیده

 

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی