1.3
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
اقتصاد خرد و کلان
 

هدف: آشنايي دانشجويان با مباني و نظريه‌هاي علم اقتصاد جهت درك و تحليل مسائل روزمره اقتصادي و ارتباط آن با مسائل اجتماعي

 

سرفصل دروس : (34 ساعت)

-    تعريف علم اقتصاد نظريه‌هاي مهم اقتصادي ، قوانين اقتصادي ، تحليل‌هاي نظري عوامل توليد (منابع كار سرمايه و )

-          تئوري ارزش و مكانيسم قيمتها

-          كليات در باب ارزش

-    تئوري قيمت در شرايط رقابت مطلق شامل بخشهاي (تقاضا عرضه هزينه تعيين قيمت در شرايط رقابت مطلق تعيين قيمت در شرايط انحصار ، رقابت انحصاري)

-          پول و سياستهاي پولي و اعتباري

-          كليات در پيدايش پول و دخالت و نقش آن در اقتصاد

-          نظريه پولي (نظريه مقداري پول بررسي نظريه مقداري پول در ايران)

-          تورم (نظريه تورم علل تورم چاره اعتباري)

-          عامل‌هاي اقتصادي و نقش عمليات آنها

-          نتايج فعاليتهاي اقتصادي يك جامعه (محصول ملي - درآمد ملي)

-          هزينه درآمد ملي - رونق ، ركود ، تعادل و عدم تعادل اقتصادي

 

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی