1.3
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
سيستم‎هاي اطلاع رساني
 

هدف: دانشجو بايد در پايان اين درس بتواند اجزاء مختلف يك رايانه شخصي را بشناسد و عملكرد هر يك را بداند ، با سيستم عامل ويندوز آشنا شده ، بتواند آن را نصب و رفع ايراد بكند و كار با برنامه‌هاي كاربردي مهم آن را فرا گيرد . همچنين توانايي استفاده از الگوهاي كتابخانه‌اي و روشهاي مختلف جستجو در بانكهاي اطلاعاتي مهم در رشته تحصيلي خود را داشته باشد و با سرويسهاي كتابخانه‌اي دانشگاه محل تحصيل خود آشنا شود . از جمله اهداف ديگر اين درس آشنايي با مرورگرهاي معروف اينترنت بوده به طوري كه دانشجو بتواند با موتورهاي جستجو كار كند و با سايت‌هاي معروف و مفيد اطلاعاتي رشته خود آشنا شود . در نهايت دانشجو بايد توانايي ايجاد و استفاده از پست الكترونيكي جهت ارسال و دريافت نامه و فايل را داشته باشد .

 

سرفصل دروس : (26 ساعت)

آشنايي با رايانه شخصي :

-          شناخت اجزاء مختلف سخت افزاري رايانه شخصي و لوازم جانبي

-          كاركرد و اهميت هر يك از اجزاء سخت افزاري و لوازم جانبي

-          آشنايي و راه‌اندازي سيستم عامل ويندوز :

آشنايي با تاريخچه‌اي از سيستم‌هاي عامل پيشرفته خصوصاً ويندوز :

-          قابليت و ويژگيهاي سيستم عامل ويندوز

-          نحوه نصب و راه‌اندازي سيستم عامل ويندوز و نحوه تنظيمات مربوطه

-          نحوه استفاده از (Help) ويندوز

-          آشنايي با برنامه‌هاي كاربردي مهم ويندوز

آشنايي با بانكهاي اطلاعات مهم و نرم‌افزارهاي علمي كاربردي رشته تحصيلي :

-          معرفي مفاهيم و ترمينولوژي اطلاع رساني

-          آشنايي با نرم افزارهاي كتب مرجع رشته تحصيلي روي لوح فشرده و نحوه استفاده از آنها

-          آشنايي با بانكهاي اطلاعاتي نظير … Biological Abstract, Embase, Medline و نحوه جستجو در آنها

-          آشنايي با مجلات الكترونيكي Full-Text موجود بر روح لوح فشرده و روشهاي جستجو در آنها

آشنايي با اينترنت :

-          آشنايي با شبكه‌هاي اطلاع رساني (BBS و اينترنت و )

-          آشنايي با مرورگرهاي مهم اينترنت و فراگيري ابعاد مختلف آنها

-          فراگيري نحوه تنظيمات مرورگر اينترنت براي اتصال به شبكه

-          نحوه كار و جستجو با موتورهاي جستجوي مهم

-          آشنايي با Site هاي معروف و مهم رشته تحصيلي 

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی