1.3
صفحه اصلي > برنامه های آموزشی  > سرفصل دروس کارشناسی ارشد ناپیوسته > فنون پيشگيري از انحرافات اجتماعي و ارتقاي سلامت اجتماعي 
دوشنبه ٠١ مرداد ١٣٩٧
فنون پيشگيري از انحرافات اجتماعي و ارتقاي سلامت اجتماعي
 

هدف: آشنايي دانشجويان با تعاريف و انواع انحرافات اجتماعي (نظير جرم ، فحشا و انحرافات جنسي و ) و روشهاي پيشگيري از انحرافات اجتماعي و آشنايي با تعريف ، اصول و اهداف و راهبردهاي ارتقاي سلامت رواني اجتماعي .

 

سرفصل دروس : (51 ساعت)

-          تعاريف و انواع انحرافات اجتماعي (جرم ، اعتياد ، فحشا و انحرافات جنسي ، خشونت)

-          نظريه‌ها و سبب‌شناسي انواع انحرافات اجتماعي

-          روشهاي پيشگيري از انحرافات اجتماعي

-          مشاوره

-          تدبير فشار رواني (Stress Management)

-          تدبير خشم (Anger Management)

-          حل اختلاف (Conflict Resolution)

-          آگاهسازي (Information, Education, Communication)

-          پيشگيري مبتني بر محيطهاي اجتماعي (محله ، مدرسه ، محل كار)

-          تعاريف سلامت اجتماعي و مفاهيم مرتبط (كيفيت زندگي ، سلامت رواني ، توسعة انساني ، توسعة پايدار ، )

-          مفهوم ارتقاء (Promotion) و رابطة آن با پيشگيري (Prevention)

-          اصول ، اهداف ، و راهبردهاي ارتقاي سلامت رواني اجتماعي

-          نمونه‌هاي برنامه‌هاي ارتقاي سلامت رواني اجتماعي

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی