1.3
صفحه اصلي > برنامه های آموزشی  > سرفصل دروس کارشناسی ارشد ناپیوسته > سياست‌هاي اجتماعي و برنامه‌هاي توسعه 
دوشنبه ٣١ ارديبهشت ١٣٩٧
سياست‌هاي اجتماعي و برنامه‌هاي توسعه
 

هدف: آشنا ساختن دانشجويان با محتواي سياست اجتماعي (social policy) و اهميت انتخاب مدل مناسب رفاه اجتماعي در برنامه‌هاي توسعه

 

سرفصل دروس : (68 ساعت)

-          تعريف قلمرو مطالعه ، تاريخچه و تحولات سياست اجتماعي

-          سياست اجتماعي و دولت رفاه

-          شاخص‌ها ، معيارها و ابزارها در سياست اجتماعي

-          سياست اجتماعي و سياست اقتصادي و رابطه بين آنها

-          هزينه‌هاي بخش عمومي و منابع مالي تامين خدمات رفاهي در چارچوب سياست اجتماعي

-          سياست اجتماعي در حوزه‌هاي :

-          بهداشت

-          آموزش

-          مسكن

-          تامين اجتماعي

-          خدمات اجتماعي

-          اشتغال

-          نقش آمارهاي جمعيتي و تغييرات آن در برنامه‌هاي توسعه و سياست اجتماعي

-          گروههاي هدف و سياستهاي اجتماعي

-          تعيين نيازهاي گروههاي هدف در برنامه‌ريزي‌هاي توسعه و سياست اجتماعي در زمينه‌هاي : بهداشت ، مسكن ، آموزش ، اشتغال ، ارائه خدمات اجتماعي

-          اهميت پژوهش در برنامه‌ريزي و تدوين سياستهاي اجتماعي

-          سياست‌هاي اجتماعي و برنامه‌هاي توسعه در ايران

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی