1.3
شنبه ٠٢ تير ١٣٩٧
زبان تخصصي
 

هدف : ايجاد توانايي درك متون تخصصي در زمينه مباحث رفاه اجتماعي در كتب ، مجلات ، پايگاههاي اطلاعاتي و استفاده از اطلاعات مرتبط در شبكه اينترنت توسط دانشجويان و افزايش مهارت آنان در ترجمه متون مرتبط با استفاده از كاربرد واژه‌هاي متداول در جوامع علمي

 

سرفصل‌هاي كلي درس : (34 ساعت)

در اين درس از بخشهاي مختلف متون تخصصي ، مجلات ، كتب ، اطلاعات موجود در پايگاههاي اطلاعاتي ، استفاده خواهد شد . 

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجویی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی