1.3
صفحه اصلي > اعضاء مدعو > دكتر عليرضا كلدي 
پنج شنبه ٠٣ مهر ١٣٩٩
دكتر عليرضا كلدي
 

جمهوري اسلامي ايران

وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشكي

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

رزومه هیات علمی

English


 

 بسمه تعالی

دکتر عليرضا كلدي

درجه تحصيلي : دكتراي جامعه شناسي

سمت فعلي :

عضو هیئت علمی گروه آموزشي علوم پايه

تلفن: 22180048

آدرس: اوین, بلوار دانشجو, کودکیار, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

نشاني پست الكترونيكي :       a.k.kaldi@uswr.ac.ir

                                            arkaldi@yahoo.com                                          

 

مرتبه علمي : استاد            

 مدارك تحصيلي :

-         دكتراي جامعه شناسي

-         فوق ليسانس

-         ليسانس

 سوابق تدريس: 

بيست سال سابقه تدريس دروس زير در مقاطع تحصيلي كارشناسي , كارشناسي ارشد و دكتري

-         مباني جامعه شناسي                                         

-         جامعه شناسي روستائي

-         جامعه شناسي شهري                                        

-         جامعه شناسي توسعه

-         جمعيت شناسي                                      

-         مردم شناسي

-         جامعه شناسي پزشكي                                      

-         جامعه شناسي علم و تكنولوژي

-         متون تخصصي زبان انگليسي                                

-         آسيب شناسي اجتماعي

-         روش تحقيق در علوم اجتماعي                              

-         تامين اجتماعي و رفاه اجتماعي

-         نظريه هاي جامعه شناسي                                   

-         جامعه شناسي آموزش و پرورش

-         برنامه ريزي شهري منطقه اي                              

-         نظريه های رفاه اجتماعی

-         جامعه شناسی رفاه

 

ساير سوابق آموزشي – پژوهشي:

-  كنگره اروپائي سالمندي                                    1382                      اسپانيا

-  كنگره بين المللي سالمندي                              1381                      بلژيك

- فرصت مطالعاتي                                              1379                      انگلستان

-   سمينار منطقه اي خانواده و سالخوردگان             1377                      تايلند

-   فلوشيب W.H.O                                                       1374                      استراليا

 

سوابق پژوهشي :

-      مشاور فني طرح   بررسي نيازها و تنگناهاي نيروي انساني بهزيستی                                      1371

-      مجري طرح           بررسي شيوه هاي همسرگزيني معلولين                                         1374

-      مجري طرح           بررسي نگرش مردم نسبت به معلولين                                              1378

-      مجري طرح           رفاه اجتماعي در انگلستان                                                   1380

-      مجري طرح          بررسي مسائل و مشكلات جسمي , اجتماعي و رواني سالمندان                  1382

-      مجري طرح           بررسي وضعيت اشتغال سالمندان در شهر تهران                                1383

-      مجري طرح          بررسي رابطه نگرش بهداشتی سالمندان با سلامت انان در شهر تهران           1384

 

كتابهاي منتشره :

-      جامعه شناسي نوسازي و توسعه                                               1376

-      تغيير نگرش و تاثير اجتماعي                                                        1378

-      پيشگيري از جرم                                                              1380

-      پرستاري توانبخشي                                                                  1381

-      مدل رفاه در كشورهاي آسياي شرقي                                 1381

-      جامعه شناسي سالمندان                                                         1382

-      مارگريت ميد                                                                            1382

-      سرمايه اجتماعی و رفاه اجتماعی (همکار)                                   1384

-      مديريت توانبخشی (همکار)                                                        1384

-      كليات سالمند شناسي و طب سالمندي (همكار)                          1384

مقالات چاپ شده در مجلات علمي – پژوهشي :

-      بررسي رابطه بين ساختار اجتماعي و رفتار نابهنجار اجتماعي                        پژوهشنامه - دانشگاه شهيد بهشتي

-      بررسي ميزان رضايت شغلي معلمان ابتدائي تهران                            فصلنامه روانشناسي و علوم ترتيبي-دانشگاه تهران

-      بررسي نگرش مردم نسبت به معلولين                                  فصلنامه روانشناسي - دانشگاه تربيت مدرس

-      بررسي ميزان رعايت هنجارها توسط دانش آموزان                                      فصلنامه علوم اجتماعي -دانشگاه علامه طباطبائي

-      رهيافت علمي                                                                  فصلنامه علمي پژوهشي رهيافت

-      خلاقيت و توسعه                                                    فصلنامه علمي پژوهشي رهيافت

-      بررسي ميزان مشاركت مردم در مديريت شهري                              قصلنامه جمعيت

-      تحليل جامعه شناختي از خود بيگانگي در بين دانشجويان                  پژوهشنامه دانشگاه شهيد بهشتي

-      وتعداد حدود شصت (60) مقاله چاپ شده در مجلات داخلی و خارجی به شرح جداول پيوست .

كارگاههاي آموزشي :

-           كارگاه آموزشي            بهداشت و سلامت سالمندان                  1384            سخنران

-           كارگاه آموزشي            پيشگيری از معلوليت ها                          1383            سخنران

-           كارگاه آموزشي            آشنائي با مباني رفاه اجتماعي                1381            سخنران

-           كارگاه آموزشي            مديران بهزيستي استانها؛             1379            سخنران

-           كارگاه آموزشي            مسئولين پيشگيري استانها           1379            سخنران

-           كارگاه آموزشي            معاونين توانبخشي استانها            1378            سخنران

-           كارگاه آموزشي            كارشناسان بهزيستي                             1376            سخنران

 

راهنماي رساله هاي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري :

-  بيش از 250 رساله دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري

-           تاكنون بعنوان استاد راهنما , استاد مشاور , استاد داور , ناظر , External Examiner همكاري داشته ام كه اين رساله ها در كتابخانه دانشگاه موجود است .

 

شركت در مجامع بين المللي داخلي و خارجي :

تاكنون در بيش از بيست و پنج كنگره , سمينار , همايش , سپوزيوم بين المللي و داخلي شركت نموده و ارائه مقاله داشته ام كه از جمله آنها عبارتند از:

-           ششمين كنگره جهاني سالمندي                          ارائه مقاله      كانادا                         1383

-           كنگره بين المللي مسائل سالمندان در ايران و جهان           ارائه مقاله      دانشگاه علوم بهزيستي          1381

-           كنگره بين المللي سالمندي                                  ارائه مقاله      بلژيك                          1381

-           كنگره اروپائي سالمندي                             ارائه مقاله      اسپانيا                                 1382

-           كنگره پرستاري توانبخشي                                    ارائه مقاله      دانشگاه علوم بهزيستي          1381

-           همايش بهداشت رواني دانشجويان و مسائل خوابگاهي      ارائه مقاله      دانشگاه علوم بهزيستي         1381

-           همايش سرمايه اجتماعي و رفاه اجتماعي                        ارائه مقاله      دانشگاه علوم بهزيستي         1382

 

مسئوليت هاي اجرائي در دانشگاه :

-         مدير گروه آموزشي علوم پايه و امور عمومي   

-         معاون گروه آموزشي علوم پايه و امور عمومي

-         سرپرست دفتر روابط بين الملل دانشگاه                 

-         عضو كميته پنج نفره هيات مميزه مركزي دانشگاه

-         مدير شوراي آموزشي مركز تحقيقات مسائل اجتماعي رواني سالمندان

-         عضو كميته بررسي صلاحيت علمي متقاضيان عضويت هيات علمي دانشگاه

-         عضو هيات تحريريه فصلنامه علمي_پژوهشي رفاه اجتماعي داشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

-         عضو هيات تحريريه فصلنامه علمي_پژوهشي مددکاری اجتماعي داشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

-         عضو هيات تحريريه ,Middle East Journal of Age&Aging: www.me-Jaa.com Editorial Board

-         عضو"شوراي تخصصي داوران اثر" دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي _ عضو تحريريه فصلنامه علمي-پژوهشي سالمند.

 


   دانلود فایل : C.V Dr kaldi.pdf           حجم فایل 85 KB
سایت دانشگاهاثربخشي آموزش خانواده تئوري سيستمي بوئندكتر حسن رفيعيمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجوییاعضای هیئت علمی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی