پنج شنبه ٠٣ مهر ١٣٩٩

پایگاه داده های بین المللی
انجمن های علمی ایران
مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط
سازمان های بین المللی مرتبط
وزارتخانه ها و سازمانهای داخلی

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1538
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
روانشناسی اجتماعی
 

نام درس: روانشناسی اجتماعی                                                         

هدف کلي درس:

هدف از اين درس آشنائي دانشجويان با يكي از رشته‌هاي خاص علوم اجتماعي است كه رابطه نزديكي با رفاه اجتماعي دارد ولي عملاً قلمرو خاصي از مسائل جامعه‌شناسي را كه همان مسائل رواني اجتماعي و خصوصيات گروههاي كوچك است در بر مي‌گيرد كه امروزه وسعت و دامنه وسيعي را فرا گرفته است .

شرح درس و رئوس مطالب (34 ساعت نظری):

بخش اول : مقدمه و كليات

-          مقدمه و تاريخچه

-          تعريف روانشناسي اجتماعي

-          هدف و قلمرو روانشناسي اجتماعي

-          روابط روانشناسي اجتماعي با جامعه‌شناسي - مردم شناسي و روانشناسي

-          روشهاي تحقيق روانشناسي اجتماعي

بخش دوم : فرد و جامعه

-          مسائل روانشناسي فردي

-          مسائل روانشناسي جمعي

-          مسائل روانشناسي اجتماعي

-          بررسي ديدگاههاي مختلف در مورد اصالت فرد و جامعه و نقد آنها

بخش سوم : فرهنگ و شخصيت

-          اجتماعي شدن كودك

-          فرهنگ پذيري در جوامع ابتدايي و جديد

-          مكانيسم‌هاي روابط فرهنگ و شخصيت

-          شخصيت اساسي و خصوصيات ملي

-          مقام و نقش

-          برخورد ديدگاههاي مردم شناسي - روانكاوي - جامعه‌شناسي و روانشناسي اجتماعي در زمينه فرهنگ و شخصيت

بخش چهارم : تغييرات جامعه‌شناسي پديده‌هاي رواني

-          کارکردهای فكر

-          تخيل ، حافظه ، هوش

-          ساير استعدادهاي رواني و تغييرات آن بر حسب جوامع

-          تاثيرات متقابل وراثت و محيط

-          مسائل خودآگاه و ناخودآگاه

-          شيوه تبديل رفتارهاي فردي به نهادهاي اجتماعي (در مسائل بيان ، زبان ، مناسبات ميان اشخاص)

بخش پنجم : روانشناسي اجتماعي گروههاي كوچك

-          گروههاي طبيعي و گروههاي خصوصي

-          مسئله رهبري در گروه

-          گروه سنجي و موضع آن

-          پديده‌هاي گروهي تحقيقات مربوط به آن

بخش ششم : فرد در جمع

-          انبوه خلق و تاثير آن بر حيات و رفتار فردي

-          تقليد و تلقين پذيري

-          تاثير افكار عمومي

-          تبليغات و آثار آن

بخش هفتم : وجهه نظرها و عقايد - احكام قالبي و پيش داوريها

-          نابهنجاري‌هاي رواني و نابهنجاريهاي اجتماعي

-          علل و عوامل اجتماعي نابهنجاريهاي رواني

-          عوامل اجتماعي و رواني جرم

-          جرائم در محيطهاي مختلف اجتماعي

-          منشاء قومي و نژادي

-          انواع نابهنجاريها در روابط آن با محيط اجتماعي

بخش هشتم : زمينه‌هاي جديد تحقيق در روانشناسي اجتماعي

-          عزت نفس

-          اجتماعي شدن بزرگسالان

-          مسئله سازگاري و تطبيق

-          ساير

سایت دانشگاهاثربخشي آموزش خانواده تئوري سيستمي بوئندكتر حسن رفيعيمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجوییاعضای هیئت علمی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی