صفحه اصلي > پایگاه های داده های بین المللی  
دوشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٩

پایگاه داده های بین المللی
انجمن های علمی ایران
مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط
سازمان های بین المللی مرتبط
وزارتخانه ها و سازمانهای داخلی

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3258
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
پایگاه های داده های بین المللی
 

 

 

پایگاه های اطلاعاتی بین المللی

 

داده های عمومی نهادها و موسسات بین المللی

آمار و داده های بانک جهانی  

بخش آمار ملل متحد  (United Nations Statistics Division)  

انستیتوی آمار یونسکو  (UNESCO Institute for Statistics)      

گزارش وقایع سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه  (OECD Fact book)  

شورای بین المللی رفاه اجتماعی (International Council on Social Welfare) 


پیمایشهای اجتماعی

پیمایش ارزشهای جهانی  (World Values Survey) (WVS)

برنامه پیمایش اجتماعی بین المللی  (International Social Survey Program me)       

پیمایش اجتماعی اروپا  (The European Social Survey) (ESS)              

پیمایش اجتماعی عمومی ایالات متحده  (General Social Survey) (GSS)            

پیمایش جمعیت و سلامت  (Demographic and Health Survey)          

مرکز پیمایش بین المللی (International Survey Center) 

 

نظر سنجی های جهانی

نظرسنجی جهانی  (World Public Opinion)  

مؤسسة گالوپ  (Gallup)   

پروژة گرایشهای جهانی پیو  (Pew Global Attitudes Project)  

 

داده های اقتصادی

آزادی اقتصادی  (Economic Freedom of the World Reports)     

دستمزد کار در سراسر جهان  (Occupational Wages around the World (OWW))          

صندوق بین المللی پول  IMF (international monetary foundation)          

سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization)

گزارش جهاني خطرات مجمع جهاني اقتصاد       


داده های سیاسی

خانة آزادی  (Freedom House)

"شاخص ادراک فساد" شفافیت بین المللی (Transparency International Corruption Perceptions Index)         

قراین جنگ  (Correlates of War)    

برنامه داده های تضاد اوپسالا  (Uppsala Conflict Data Program)     

مرکز مطالعات جنگ داخلی(Centre for the Study of Civil War)         


داده های اجتماعی

شاخص کیفیت زندگی  (Quality of life Index)   

پایگاه داده جهانی شادمانی (World Database of Happiness)         

سايت و گزارش هاي آزمون هاي بين المللي سواد خواندن و علوم رياضي (TIMSS & PIRLS) انجمن بين المللي ارزشيابي و پيشرفت تحصيلي و بوستون كالج (مشتمل بر ايران)

بانك داده آزمون هاي بين المللي انجمن بين المللي ارزشيابي و پيشرفت تحصيلي         

گزارش هاي جهاني سازمان بين المللي كار (درباره كار، اشتغال و دستمزد، حفاظت اجتماعي) (مشتمل بر ايران) 

گزارش توسعة انسانی Human Development Report) (HDR)

گزارش جهاني شكاف جنسيتي مجمع جهاني اقتصاد (مشتمل بر ايران)

پلیس بین الملل  (Interpol)   

گزارش مواد مخدر جهان  (The World Drug Report)

آزادی مذهبی  (International Religious Freedom)    

اقلیتها در خطر  (The Minorities at Risk (MAR))            

شاخص قومیت کشورها  (Ethnologue Country Index)    

داده های مربوط به وضعیت دانشگاهها

رتبه بندی شبکة دانشگاههای جهان  (Ranking Web of World Universities)      

رتبه بندی دانشگاههای جهان (World University Rankings)            

بهترین دانشگاههای امریکا  (Americas Best Colleges)           

 

 

 

 

 

 

 

 

سایت دانشگاهاثربخشي آموزش خانواده تئوري سيستمي بوئندكتر حسن رفيعيمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجوییاعضای هیئت علمی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی