صفحه اصلي > تولیدات علمی گروه > ترجمه ها و تأليفات > دکتر مریم شریفیان ثانی  
پنج شنبه ٣١ خرداد ١٤٠٣

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2565
 بازدیدکنندگان آنلاین : 1
دکتر مریم شریفیان ثانی
 

مریم شریفیان ، نسیبه زنجری ، به زیستن به عنوان مفهومی چند بعدی ؛ واکاوی مفاهیم و تعاریف ، فصلنامه رفاه اجتماعی ، شماره 52 ، بهار 1393

-شریفیان ثانی، مریم، کریمی، صلاح الدین، رفیعی، حسن، محمدی، فرحناز،قاسم زاده، داوود، شناسایی فرایندتاب آوری نوجوانان در برابر سوء مصرف مواد، فصلنامه علمي – پژوهشي رفاه اجتماعي، سال دوازدهم، شماره 45،تابستان 1391، ص‌ص 442-411.

- قائداميني، غلامرضا؛ شريفيان ثاني، مريم؛راغفر،حسين؛ صالحي، مسعود(1390)، روند نابرابري در هزينه كالاهاي منتخب سبد مصرف خانوارهاي تهراني در دوره زماني 84-86، فصلنامه علمي – پژوهشي رفاه اجتماعي، سال يازدهم، شماره 40،بهار 1390، ص‌ص 339-315.

- پاکزادمنش، پروین و شریفیان ثانی، مریم (1390)، عوامل تسهیل کننده و بازدارنده مشارکت اجتماعی زنان در تعاونی ها، مجموعه چکیده مقالات اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت های بخش تعاون در توسعه اجتماعی، اقتصادی ، و فرهنگی، ایران، جزیره کیش، 27 و 28 فروردین 1390.

- همل، گري، راهبري تحول(ترجمه مريم شريفيان ثاني و كاوه سرمست)، تهران، انتشارات فرا، 1389.

- شاهدي فر، نسرين، شريفيان ثاني، مريم؛ فروزان، آمنه ستاره؛ بيگلريان،علي (1388)، مواجهه با خشونت جسمي والدين با يكديگر و ارتباط آن با عزت نفس فرزندان، فصلنامه علمي – پژوهشي رفاه اجتماعي، سال نهم، شماره 34، ص‌ص 275-297.

- خواجه دادي، اشكان؛ شريفيان ثاني، مريم؛ شياني، مليحه؛ كريملو، مسعود،( 1387)، رابطه سرمايه اجتماعي و سلامت مادران، فصلنامه علمي – پژوهشي رفاه اجتماعي، هشتم، شماره 30 و 31، ص‌ص 102- 83.

-شريفيان‌ثاني، مريم و ملكي سعيدآبادي، اميد (1385)، سرمايه اجتماعي به مثابه يك سيستم پيچيده، فصلنامه علمي – پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ششم، شماره 23، ص‌ص 65-45.

- شريفيان‌ثاني، مريم؛ سجادي، حميرا؛ طلوعي، فرشته؛ و كاظم‌نژاد، انوشيروان (1385)، فصلنامه علمي – پژوهشي توانبخشي، دوره هفتم، شماره 25، ص‌ص 48-41.

- تولايي، نوين؛ شريفيان‌ثاني، مريم (1382)، «سرمايه اجتماعي و رفاه اجتماعات محلي»، ارائه شده در سمپوزيوم سرمايه اجتماعي و رفاه اجتماعي، تهران.

- شريفيان ثاني ، مريم (1381) ، «سرمايه اجتماعي ، جامعه مدني ، سياستهاي اجتماعي : سطوح مختلف بررسي»، مركز توانمندسازي سازمانهاي جامعه مدني ، مجموعه مقالات سمينار سرمايه اجتماعي و جامعه مدني.

- شريفيان ثاني ، مريم (1381) ، «جايگاه مددكاري اجتماعي در سياستگذاري و برنامهريزي كلان رفاه اجتماعي» ، فصلنامه علوم اجتماعي، تهران، شماره 18، تابستان.

- شريفيان ثاني ، مريم (1380) ، «سرمايه اجتماعي : مفاهيم اصلي و چارچوب نظري» ، فصلنامه رفاه اجتماعي، سال اول ، شماره 2 ص 5 تا 18 .

- شريفيان ثاني ، مريم (1380) ، «مشاركت شهروندي، حكمراني شهري و مقتدرسازي شهروندان»، فصلنامه مديريت شهري، سال دوم، شماره زمستان.

- به سوي نظام جامع رفاه اجتماعي، شوراي برنامه‌ريزي، سازمان بهزيستي كشور، (همكار)، انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 1379.

- بيش از 130 مقاله چاپ شده (ترجمه) در ماهنامه گزيده مديريت، نشر فرا، 1392-1379، از جمله:

· ویلکینسون، آنجلا و کوپرز، رولند، زیستن در آینده(ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال جهاردهم، شماره 144، مرداد 1392.

· ایگناتیوس، ادی، اکنون دورۀ ما فرا رسیده است، (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال جهاردهم، شماره 143، تیر 1392.

· هالورسون، هایدی گرانت و هیگینز، توری، آیا برای برنده شده بازی می کنید یا برای بازنده نشدن؟ (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال جهاردهم، شماره 142، خرداد 1392.

· لیری، کیمبرلی؛ پیلمر، جولین؛ و ویلر، مایکل،مذاکره همراه با احساس (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال جهاردهم، شماره 141، اردیبهشت 1392.

· ریکس، توماس، چه بر سر پاسخگویی آمد؟ (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال سیزدهم، شماره 137، دی 1391.

· ویلیامز، جوآن، آیا مادران شاغل، شرکت شما را به دادگاه خواهند کشاند؟ (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال سیزدهم، شماره 136،آذر 1391.

· اوزی، برایان، ساخنن دوست از دشمن (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال سیزدهم، شماره 132، مرداد 1391.

· نیلسون، گری و ولف، جولی، چند نفر زیردست دارید؟ (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال سیزدهم، شماره 131، تیر 1391.

· دسای، میهیر، حباب پاداش (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال سیزدهم، شماره 130، خرداد 1391.

· استیرنز، پیتر، تاریخچه شادمانی (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال سیزدهم، شماره 129،اردیبهشت 1391.

· فرناندز، آرائوز؛ گویسبرگ، بوریس، و نوهریا، نیتین ، گوش فرادادن به نخبگان (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال دوازدهم، شماره 125، دی 1390.

· فوت، ناتانیل؛ آیزنستات، راسل، و فردبرگ، توبیاس، رهبر بلندپروازتر، (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال دوازدهم، شماره 124، آذر 1390.

· ایبارا، هرمنیا و هانسن، مورتن، آیا رهبری همکاری جو هستید؟ (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال دوازدهم، شماره 123، آبان  1390.

· کانمن، دانیل؛ لو والو، دان، و سیبونی، اولیور، راهنمایی برای اتخاذ تصمیم های بزرگ (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال دوازدهم، شماره 121، شهریور 1390.

· نوناکا، ایکاجیرو و تاکئوچی، هیروتاکا، رهبر خردمند، (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال دوازدهم، شماره 120 ، مرداد 1390.

· بازرمن، مکس و تنبرانسل، شکست های اخلاقی، (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال دوازدهم، شماره 119، تیر 1390.

· کانتر، رزابت ، خیلی دور، خیلی نزدیک، (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال دوازدهم، شماره  118، خرداد 1390.

· وایس، جف و هیوز، جاناتان، مذاکرات دشوار، (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال یازدهم، شماره 114، بهمن 1389.

· داونپورت، توماس؛ هریس، جین، و شاپیرو، جرمی، بهره گیری از علم تحلیل در مدیریت منابع انسانی، (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال یازدهم، شماره 113 ، دی 1389.

· تامپسون، جیمز و مک میلان، ای یِن، کارآمدسازی پروژه های اجتماعی، (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال یازدهم، شماره 112، آذر 1389.

سایت دانشگاهاثربخشي آموزش خانواده تئوري سيستمي بوئنمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیدكتر حسن رفيعيمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجوییاعضای هیئت علمی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی