صفحه اصلي > تولیدات علمی گروه > ترجمه ها و تأليفات > دکتر فرهاد نصرتی نژاد 
چهارشنبه ٢٩ دی ١٤٠٠

پایگاه داده های بین المللی
انجمن های علمی ایران
مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط
سازمان های بین المللی مرتبط
وزارتخانه ها و سازمانهای داخلی

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1763
 بازدیدکنندگان آنلاین : 1
دکتر فرهاد نصرتی نژاد
 

 

? Dissecting the Social: On the Principles of Analytical Sociology, Peter Hedstro¨m,University of Oxford.

سایت دانشگاهاثربخشي آموزش خانواده تئوري سيستمي بوئنمعاونت آموزشیدكتر حسن رفيعيمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجوییاعضای هیئت علمی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی