چهارشنبه ١٩ بهمن ١٤٠١
دکتر مریم شریفیان ثانی
 

 جمهوري اسلامي ايران

 وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشكي

 

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 رزومه هیات علمی                                                                                                                                                                                                                                            English

 


 

 بسمه تعالی

 

سوابق شغلی: 

·         عضو هیئت علمی گروه آموزشی رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از ۱۳۷۹ تا کنون.

·         مدیر گروه آموزشی رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ و ۱۳۸۶ تا کنون.

·         راه اندازی گروه آموزشی رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال ۱۳۷۸ با همکاری تعدادی از اعضای محترم گروه.

·         برنامه ریزی  و راه اندازی دوره کارشناسی رفاه اجتماعی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال ۱۳۸۳ با همکاری سایر اعضای محترم گروه

·         برنامه ریزی و  راه اندازی دوره دکتری تخصصی رشته سلامت و رفاه اجتماعی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال ۱۳۸۹ با همکاری سایر اعضای محترم گروه.

 

 

 سوابق آموزشي - پژوهشي (منتخب) :

 الف – سوابق تدريس

·         مفاهیم اصلی و رویکردهای نوین سلامت و رفاه اجتماعی در مقطع دکتری

·         مدل ها و نظریه های نوین سلامت و رفاه اجتماعی در مقطع دکتری

·         تحلیل و نقد سیاست های رفاه و سلامت اجتماعی در مقطع دکتری.

·         توانمندی سازی گروه های هدف سلامت و رفاه اجتماعی در مقطع دکتری

·         تدریس نظریه های رفاه اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد.

·         تدریس سیاست های اجتماعی و برنامه های توسعه در مقطع کارشناسی ارشد

·         تدریس توانبخشی حرفه ای در مقطع کارشناسی ارشد

·         تدریس  توانبخشی اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد

·         تدریس زبان تخصصی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

·         تدریس مبانی و اصول توانبخشی در مقطع کارشناسی ارشد

·         تدریس توانبخشی اجتماعی و جامعه شناسی توان بخشی در مقطع کارشناسی ارشد

·         تدریس برنامه ریزی و مدیریت و ارزشیابی طرحهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد

·         تدریس سیستم ها ی مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد

·         تدریس کلیات برنامه ریزی اقتصادی در مقطع کارشناسی

·         تدریس بازپروری شغلی و حرفه ای در مقطع کارشناسی ارشد

·         تدریس برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در مقطع کارشناسی ارشد

·         تدریس سازمان مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد

·         تدریس سیستم های مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد

·         تدریس آسیب شناسی اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد

 

 

 

سوابق پژوهشی:

·         مطالعه الگوی گذران اوقات فراغت سالمندان ایرانی (مجری طرح)

·         شناسایی خدمات حفاظت اجتماعی کودکـ ـ-محور در ایران با تاکید بر فقرچند بعدی کودکان (مجری طرح)

·         بررسی و نقد سیاست خانواده در ایران (مجری مشترک طرح)

·         بررسی وضع موجود ساختار نظام  رفاه اجتماعي  (مجري طرح) 

·         بررسي نيازها و مشكلات دختران و زنان معلول در ايران  (مجري طرح)

·         بررسي شبكه‌هاي اجتماعي و حمايت‌هاي اجتماعي مادران داراي كودك زير 7 سال در تهران (مجري طرح)

·         بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و نهاد خانواده و شاخص‌هاي آن (مجري طرح)

·         بررسي موانع موجود در كاريابي و اشتغال معلولان  (مجري طرح)

·         بررسي نحوه مشاركت زنان در آموزشهاي فني و حرفهاي (همكار طرح)

·         بررسي هزينه سرانه خدمات بهزيستي و مشكلات مديريتي (همكار طرح)

·         مشاور طرحهاي پژوهشي متعدد

·         طراحي نظام جامع رفاه اجتماعي  (مجري طرح)

 

 ج-سوابق و عضويت‌هاي علمي، آموزشي و پژوهشي:

 

·         عضو شورای موسس انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران

·         نايب رئيس انجمن علمي رفاه اجتماعي ايران

·         سرپرست كميسيون تخصصي سياست اجتماعي انجمن علمي رفاه اجتماعي ايران

·         عضو انجمن سياست اجتماعي انگلستان

·         عضو سازمان Inclusion International در منطقه مديترانه و آفريقاي شمالي (MENA)

·         عضو هيأت ممتحنه و ارزشيابي بورد توانبخشي اجتماعي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

·         عضو هيأت تحريريه فصلنامه علمي – پژوهشي رفاه اجتماعي

·         عضو شوراي مشاوران علمي فصلنامه علمي – پژوهشي رفاه اجتماعي

·         عضو هيأت تحريريه فصلنامه علمي – ترويجي مددكاري اجتماعي

·         عضو شوراي داوران نشريه‌هاي مختلف از جمله رفاه اجتماعي، مددكاري اجتماعي، سالمند، توانبخشي، علوم اجتماعي

·         عضو شوراي علمي دورة دكتري مددكاري اجتماعي

·         عضو شوراي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

·         عضو شورای پژوهش دانشگاه

·         عضو شوراي سياست گذاري تحصيلات تكميلي دانشگاه

·         عضو كميته علمي المپياد دانشجويي

·         عضو کمیته علمی همایش رفاه اجتماعی و برنامه ششم توسعه

·         عضو كميته علمي دومين همايش ملي آسيب هاي اجتماعي ايران، تهران، خرداد ماه 1391.

·         عضو كميته علمي اولين سمينار سراسري سلامت دانشگاه ها، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران،  دي 1390.

·         عضو كميته علمي سمينار خانواده و كودك استثنايي، تهران، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،بهمن  1388.

·         دبير علمي نخستين سمپوزيوم سرمايه اجتماعي و رفاه اجتماعي، بهمن 1382.

 

د- شركت در همايش‌ها و گردهم‌آيي بين‌المللي و داخلي (منتخب)

·         دوره پيشرفته حقوق افراد معلول، سوئد، 2008

·         همايش فقر و معلوليت – تونس – 2005 – ارائه مقاله

·         همايش دهه دوم افراد داراي معلوليت در آسيا و اقيانوسيه، ژاپن – اوزاكا  2002 – ارائه مقاله

·         اولين همايش روز جهاني شهرسازي، شهر و توسعه اجتماعي محله‌اي، دانشگاه تهران، آبان ماه 1387 – ارائه مقاله

·         همايش سرمايه اجتماعي و توسعه پايدار، تهران – دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 1385

·         همايش توسعه محله‌اي، دانشگاه تهران، 1384 – ارائه مقاله

·         همايش سرمايه اجتماعي و رفاه اجتماعي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 1382 – ارائه مقاله

 

هـ - تأليف و ترجمه (منتخب)

·         شریفیان ثانی،مریم٬ زنجری٬ نسیبه٬  صادقی٬ رسول (۱۳۹۵)٬ الگوهای گذران وقت و همبسته های اقتصادی- اجتماعی آن در میان سالمندان ایران، فصلنامه سالمند(در دست چاپ).

·         نجفیان خضرلو، میثم، شریفیان ثانی، مریم، حبیبپ پور گتابی، کرم ( ۱۳۹۴)، رابطه دینداری و شادکامی در معلولین جسمی-حرکتی آسایشگاه های تهران، فصلنامه رفاه اجتماعی،سال پانزدهم، شماره ۵۸ .

·         نصرت آبادی٬ مهدی٬ شریفیان ثانی٬ مریم٬ راغفر ٬حسن٬  وحیده٬ نگین٬ رهگذر٬ مهدی٬ باباپور٬ میترا(۱۳۹۴)٬ اندازه گیری و تحلیل روند فقر غذایی در خانوارهای دارای کودک در ایران با استفاده از شاخص مشارکت مالی خانوار و به کارگیری رویکرد نسلی: ۱۳۶۳ـ۱۳۹۱، فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، سال٬۱۵ شماره ۵۶.

·         مریم شریفیان ، نسیبه زنجری ، به زیستن به عنوان مفهومی چند بعدی ؛ واکاوی مفاهیم و تعاریف ، فصلنامه رفاه اجتماعی ، شماره 52 ، بهار 1393

·         شریفیان ثانی، مریم، کریمی، صلاح الدین، رفیعی، حسن، محمدی، فرحناز،قاسم زاده، داوود، شناسایی فرایندتاب آوری نوجوانان در برابر سوء مصرف مواد، فصلنامه علمي – پژوهشي رفاه اجتماعي، سال دوازدهم، شماره 45،تابستان 1391، ص‌ص 442-411.

·         رفیعی، نرگس، شریفیان ثانی، مریم، رفیعی، حسن، بهنام پور، ناصر، فروزش، کیان (۱۳۹۳)، ارزیابی پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه شاخص کیفیت زندگی، فصلنامه علمی –پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران،  شماره ۱۱۶.

·         حلاج٬ زهرا٬ صحاف٬ رباب٬ رفیعی٬ حسن٬ شریفیان ثانی٬ مریم٬ تیموری٬ رباب (۱۳۹۳)٬ ارزیابی پایایی و روایی نسخه ی فارسی پرسش نامه سنجش معنویت در سالمندان ایرانی٬ ، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهاردهم، شماره ۵۲.

·         نصرت آبادی٬ مهدی٬ شریفیان ثانی٬ مریم٬ وامقی٬ مروئه (۱۳۹۳)٬ اندازه گیری و تحلیل روند فقر سلامت در خانوارهای شهر تهران در سالهای ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۱ با استفاده از شاخص مشارکت مالی خانوار و به کارگیری رویکرد نسلی٬ فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی سبزوار (پیاپی ۷۷)٬ شماره ۲.

·         نصرت آبادی٬ مهدی٬ شریفیان ثانی٬ مریم٬ راغفر ٬حسن٬  وحیده٬ نگین٬ رهگذر٬ مهدی٬ حلوایی پور٬ زهره ا(۱۳۹۳)٬ اندازه گیری و تحلیل اندازه گیری و تحلیل روند فقر سلامت در خانوارهای دارای کودک در ایران با استفاده از شاخص مشارکت مالی خانوار و به کارگیری رویکرد نسلی: ۱۳۶۳٬ـ۱۳۹۱، فصلنامه علمی-پژوهشی بهداشت در عرصه، سال دوم٬ شماره ۲.

·         قائداميني، غلامرضا؛ شريفيان ثاني، مريم؛راغفر،حسين؛ صالحي، مسعود(1390)، روند نابرابري در هزينه كالاهاي منتخب سبد مصرف خانوارهاي تهراني در دوره زماني 84-86، فصلنامه علمي – پژوهشي رفاه اجتماعي، سال يازدهم، شماره 40،بهار 1390، ص‌ص 339-315.

·         پاکزادمنش، پروین و شریفیان ثانی، مریم (1390)، عوامل تسهیل کننده و بازدارنده مشارکت اجتماعی زنان در تعاونی ها، مجموعه چکیده مقالات اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت های بخش تعاون در توسعه اجتماعی، اقتصادی ، و فرهنگی، ایران، جزیره کیش، 27 و 28 فروردین 1390.

·         همل، گري، راهبري تحول(ترجمه مريم شريفيان ثاني و كاوه سرمست)، تهران، انتشارات فرا، 1389.

·         شاهدي فر، نسرين، شريفيان ثاني، مريم؛ فروزان، آمنه ستاره؛ بيگلريان،علي (1388)، مواجهه با خشونت جسمي والدين با يكديگر و ارتباط آن با عزت نفس فرزندان، فصلنامه علمي – پژوهشي رفاه اجتماعي، سال نهم، شماره 34، ص‌ص 275-297.

·         خواجه دادي، اشكان؛ شريفيان ثاني، مريم؛ شياني، مليحه؛ كريملو، مسعود،( 1387)، رابطه سرمايه اجتماعي و سلامت مادران، فصلنامه علمي – پژوهشي رفاه اجتماعي، هشتم، شماره 30 و 31، ص‌ص 102- 83.

·         شريفيان‌ثاني، مريم و ملكي سعيدآبادي، اميد (1385)، سرمايه اجتماعي به مثابه يك سيستم پيچيده، فصلنامه علمي – پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ششم، شماره 23، ص‌ص 65-45.

·         شريفيان‌ثاني، مريم؛ سجادي، حميرا؛ طلوعي، فرشته؛ و كاظم‌نژاد، انوشيروان (1385)، فصلنامه علمي – پژوهشي توانبخشي، دوره هفتم، شماره 25، ص‌ص 48-41.

·         تولايي، نوين؛ شريفيان‌ثاني، مريم (1382)، «سرمايه اجتماعي و رفاه اجتماعات محلي»، ارائه شده در سمپوزيوم سرمايه اجتماعي و رفاه اجتماعي، تهران.

·         شريفيان ثاني ، مريم (1381) ، «سرمايه اجتماعي ، جامعه مدني ، سياستهاي اجتماعي : سطوح مختلف بررسي»، مركز توانمندسازي سازمانهاي جامعه مدني ، مجموعه مقالات سمينار سرمايه اجتماعي و جامعه مدني.

·         شريفيان ثاني ، مريم (1381) ، «جايگاه مددكاري اجتماعي در سياستگذاري و برنامهريزي كلان رفاه اجتماعي» ، فصلنامه علوم اجتماعي، تهران، شماره 18، تابستان.

·         شريفيان ثاني ، مريم (1380) ، «سرمايه اجتماعي : مفاهيم اصلي و چارچوب نظري» ، فصلنامه رفاه اجتماعي، سال اول ، شماره 2 ص 5 تا 18 .

·         شريفيان ثاني ، مريم (1380) ، «مشاركت شهروندي، حكمراني شهري و مقتدرسازي شهروندان»، فصلنامه مديريت شهري، سال دوم، شماره زمستان.

·         به سوي نظام جامع رفاه اجتماعي، شوراي برنامه‌ريزي، سازمان بهزيستي كشور، (همكار)، انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 1379.

·         بيش از 130 مقاله چاپ شده (ترجمه) در ماهنامه گزيده مديريت، نشر فرا، 1392-1379، از جمله:

·         ویلکینسون، آنجلا و کوپرز، رولند، زیستن در آینده(ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال جهاردهم، شماره 144، مرداد 1392.

·         ایگناتیوس، ادی، اکنون دورۀ ما فرا رسیده است، (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال جهاردهم، شماره 143، تیر 1392.

·         هالورسون، هایدی گرانت و هیگینز، توری، آیا برای برنده شده بازی می کنید یا برای بازنده نشدن؟ (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال جهاردهم، شماره 142، خرداد 1392.

·         لیری، کیمبرلی؛ پیلمر، جولین؛ و ویلر، مایکل،مذاکره همراه با احساس (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال جهاردهم، شماره 141، اردیبهشت 1392.

·         ریکس، توماس، چه بر سر پاسخگویی آمد؟ (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال سیزدهم، شماره 137، دی 1391.

·         ویلیامز، جوآن، آیا مادران شاغل، شرکت شما را به دادگاه خواهند کشاند؟ (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال سیزدهم، شماره 136،آذر 1391.

·         اوزی، برایان، ساخنن دوست از دشمن (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال سیزدهم، شماره 132، مرداد 1391.

·         نیلسون، گری و ولف، جولی، چند نفر زیردست دارید؟ (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال سیزدهم، شماره 131، تیر 1391.

·         دسای، میهیر، حباب پاداش (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال سیزدهم، شماره 130، خرداد 1391.

·         استیرنز، پیتر، تاریخچه شادمانی (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال سیزدهم، شماره 129،اردیبهشت 1391.

·         فرناندز، آرائوز؛ گویسبرگ، بوریس، و نوهریا، نیتین ، گوش فرادادن به نخبگان (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال دوازدهم، شماره 125، دی 1390.

·         فوت، ناتانیل؛ آیزنستات، راسل، و فردبرگ، توبیاس، رهبر بلندپروازتر، (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال دوازدهم، شماره 124، آذر 1390.

·         ایبارا، هرمنیا و هانسن، مورتن، آیا رهبری همکاری جو هستید؟ (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال دوازدهم، شماره 123، آبان  1390.

·         کانمن، دانیل؛ لو والو، دان، و سیبونی، اولیور، راهنمایی برای اتخاذ تصمیم های بزرگ (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال دوازدهم، شماره 121، شهریور 1390.

·         نوناکا، ایکاجیرو و تاکئوچی، هیروتاکا، رهبر خردمند، (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال دوازدهم، شماره 120 ، مرداد 1390.

·         بازرمن، مکس و تنبرانسل، شکست های اخلاقی، (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال دوازدهم، شماره 119، تیر 1390.

·         کانتر، رزابت ، خیلی دور، خیلی نزدیک، (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال دوازدهم، شماره  118، خرداد 1390.

·         وایس، جف و هیوز، جاناتان، مذاکرات دشوار، (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال یازدهم، شماره 114، بهمن 1389.

·         داونپورت، توماس؛ هریس، جین، و شاپیرو، جرمی، بهره گیری از علم تحلیل در مدیریت منابع انسانی، (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال یازدهم، شماره 113 ، دی 1389.

·         تامپسون، جیمز و مک میلان، ای یِن، کارآمدسازی پروژه های اجتماعی، (ترجمه مریم شریفیان ثانی)، ماهنامه گزیده مدیریت، نشر فرا، سال یازدهم، شماره 112، آذر 1389.

 

  

فهرست تعدادی از مقالات علمی ( انگلیسی) :

 

·         Zanjari, Nasibeh, Sharifian-Sani, Maryam, Hosseini-Chavoshi, Meimanat, Rafiei, Hassan; and  Mohammadi Shahboulaghi, Farahnaz (2016), Perception of Successful Aging Among Iranian Elders: Insights from a Qualitative Study, The international journal of aging and human development, 83(4.

·           Zanjari, Nasibeh. Sharifian-Sani, Maryam, Hosseini-Chavoshi, Meimanat, Rafiei, Hassan; and  Mohammadi Shahboulaghi, Farahnaz.. An Integrative Review of the Successful Aging Concept, Paper Presented (Oral) at the Aging & Society: Sixth Interdisciplinary Conference, 6-7 October 2016, Linköping University, Norrköping, Sweden.

·           Zanjari, Nasibeh, Sharifian-Sani, Maryam, Hosseini-Chavoshi, Meimanat, Rafiei, Hassan; and  Mohammadi Shahboulaghi, Farahnaz.  Developing an Instrument for Measuring Successful Aging, Paper Presented (Oral) at the Aging & Society: Sixth Interdisciplinary Conference, 6-7 October 2016, Linköping University, Norrköping, Sweden.

·         Zanjari, Nasibeh, Sharifian-Sani, Maryam, Hosseini-Chavoshi, Meimanat, Rafiei, Hassan; and  Mohammadi Shahboulaghi, Farahnaz. The Dimensions of Successful Ageing in Iran: “Structure” and “Agency, EPC 2016, Paper Presented (poster) 31st AUG. – 3rd SEPT. 2016, Mainz, German

·         Zanjari, Nasibeh. Sharifian-Sani, Maryam. Sadeghi, Rasoul. Gender and Time use pattern among Iranian Older Adults, EPC 2016, Paper Presented (poster) 31st AUG. – 3rd SEPT. 2016, Mainz, German.

·         Sharifian-Sani Maryam, Zanjari , Nasibeh Sadeghi; and Rasoul, (2015),The Study of Time use Patterns among Older Adults in Iran, Paper Presented (Oral) at The 1st International Congress on Gerontology and Geriatric,14-16 october, Tehran, Iran.

·         Zanjari, Nasibeh, Sharifian Sani, Maryam; and Hosseini Chavoshi, Meimanat (2015) Socio-demographic Factors, Self-reported Health Status, and Ageing Perceptions in Iran, Paper Presented (poster) in  3rdAsian Population Conference, 27-30 July,Kuala Lumpur, Malaysia.

·         Zanjari, Nasibeh and Sharifian Sani, Maryam (2015), Bitter-Sweet Career of Life: The Paradox of Ageing, Paper Presented (poster) in  3rdAsian Population Conference, 27-30 July,Kuala Lumpur, Malaysia.

·         Sajjadi, Homeyra, Ghaed Amini Harouni, Gholamreza; and Sharifian-Sani, Maryam, (2015), Personal, Familial and Environmental Determinants of Drug Abuse: A Causal-Comparative Study, Global Journal of Health Science, 7(4)

·         Mohaqeqi Kamal, Seyed Hossein, Rafiey, Hassan, Sajjadi, Homeira, Rahgozar, Mehdi, Abbasian, Ezatollah; and Sharifian Sani, Maryam (2015), Territorial Analysis of Social Welfare in Iran, Journal of International and Comparative Social Policy, 31(3).

·         Nosratabadi, Mehdi, Sharifian Sani, Maryam, Raghfar, Hosein, Negin, Vahideh; and  Rahgozar, Mehdi(2014) Uni and Multidimensional Poverty of “Child within Household” in Urban and Rural Areas of  Iran in 2012, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences,  4 (S3),

·         Nosratabadi, Mehdi, Sharifian Sani, Maryam, Raghfar, Hosein, Negin, Vahideh; and Rahgozar, Mehdi(2014) , Theoretical Approaches to Child Poverty: from uni-dimensional approach to multidimensional approaches, International Journal of Psychology and Behavioral Research, 1(3), 498-511, 2014.

·         Zanjari, Nasibeh, Sharifian Sani, Maryam; and Movahed, Majid,  (2013), Social support, self-efficacy and health promotion lifestyle of women older adults, Paper Presented at the second international Conference of women health, 1-2 May, Shiraz, Iran.

 

 

 

سایت دانشگاهاثربخشي آموزش خانواده تئوري سيستمي بوئنمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیدكتر حسن رفيعيمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجوییاعضای هیئت علمی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی