صفحه اصلي > فرمهاي مرتبط با گروه > مجوز دفاع از پروپوزال ارشد 1401 به بعد 
چهارشنبه ٠٢ خرداد ١٤٠٣

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 377
 بازدیدکنندگان آنلاین : 1
مجوز دفاع از پروپوزال ارشد 1401 به بعد
 

 

فرم صدور مجوز پروپوزال

دانشجویان کارشناسی ارشد /دستیاری

مشخصات مربوط به دانشجو                                  

نام و نام خانوادگی:                                          رشته تحصیلی :                              مقطع تحصیلی :               

نیمسال ورود:                                                 شماره دانشجویی:

 

تاییدیه استاد راهنمای اول

بدینوسیله گواهی می شود خانم /آقای ................بخش ترجمان دانش  را جهت عموم، سیاستگذاران و مدیران اجرایی به وضوح در متن پروپوزال خود درج نموده اند.                                                                                                                           تایید استاد راهنمای اول                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                   تاریخ

مدير توسعه و ارزيابي تحقيقات (جهت ورودی  ها از 1401)

بدينوسيله گواهي ميشود آقاي/خانم............................ گواهی شرکت در کارگاه "آشنایی با سامانه پژوهان و روند ثبت پروپوزال" مورد تایید می باشد.(مهر و امضاء به روی کپی گواهی و پیوست آن الزامی می باشد)             

                                                                                                                            تایید  مدير توسعه و ارزيابي تحقيقات

                                                                                                                              تاریخ:

امور بایگانی

بدينوسيله گواهي ميشود کلیه مدارک پرونده آموزشی آقاي/خانم.................................. تکمیل می باشد.    

 

 

                                                                                                                       نام و امضا متصدی امور بایگانی

                                                                                                                                 تاریخ:

 

واحد امور آموزشی

بدینوسیله گواهی می شود کلیه مدارک آموزشی / تسويه حساب مالي آقای /خانم..............................................تکمیل می  باشد.   

 

 

                                                                                                                  نام وامضا کارشناس واحد امور آموزشی

                                                                                                                                                                                 تاریخ:

 

                                                                                                      

 

                                                                                 دکتر سعید فطوره چی

 

                                                                                 مدیر امور آموزشي و تحصیلات تکمیلی

   دانلود فایل : مجوز دفاع از پروپوزال ارشد 1401 به بعد.doc           حجم فایل 47 KB
سایت دانشگاهاثربخشي آموزش خانواده تئوري سيستمي بوئنمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیدكتر حسن رفيعيمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجوییاعضای هیئت علمی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی