صفحه اصلي > فرمهاي مرتبط با گروه > مجوز دفاع از پروپوزال دکتری 1401 به بعد 
چهارشنبه ٠٢ خرداد ١٤٠٣

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 394
 بازدیدکنندگان آنلاین : 2
مجوز دفاع از پروپوزال دکتری 1401 به بعد
 

 

مشخصات مربوط به دانشجو                               

نام و نام خانوادگی:                                          رشته تحصیلی :                              مقطع تحصیلی :               

نیمسال ورود:                                                 شماره دانشجویی:

تاییدیه استاد راهنمای اول

بدینوسیله گواهی می شود خانم /آقای ................بخش ترجمان دانش  را جهت عموم، سیاستگذاران و مدیران اجرایی به وضوح در متن پروپوزال خود درج نموده اند.                                                                                                       تایید استاد راهنمای اول                                                                                                        

                                                                                                          تاریخ                                                                                                                                                            

مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

بدينوسيله گواهي ميشود آقاي/خانم............................ گواهی شرکت در کارگاه "مهارت های تدریس" مورد تایید می باشد.(مهر و امضاء به روی کپی گواهی و پیوست آن الزامی می باشد)          

                                                                                        تایید مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي                                                                                                          

                                                                                                                تاریخ:

مدير توسعه و ارزيابي تحقيقات

بدينوسيله گواهي ميشود آقاي/خانم............................ گواهی شرکت در کارگاه "اخلاق در نشر" مورد تایید می باشد.(مهر و امضاء به روی کپی گواهی و پیوست آن الزامی می باشد)                                                                      تایید  مدير توسعه و ارزيابي تحقيقات

                                                                                                          تاریخ:

مدير توسعه و ارزيابي تحقيقات (جهت ورودی  ها از 1401)

بدينوسيله گواهي ميشود آقاي/خانم............................ گواهی شرکت در کارگاه "آشنایی با سامانه پژوهان و روند ثبت پروپوزال" مورد تایید می باشد.(مهر و امضاء به روی کپی گواهی و پیوست آن الزامی می باشد)                               تایید  مدير توسعه و ارزيابي تحقيقات

                                                                                                                               تاریخ:

امور بایگانی

بدينوسيله گواهي ميشود کلیه مدارک پرونده آموزشی آقاي/خانم.................................. تکمیل می باشد.                                                 

                                                                                                              نام و امضا متصدی امور بایگانی

                                                                                                                                 تاریخ:

واحد امور آموزشی

بدینوسیله گواهی می شود کلیه مدارک آموزشی / تسويه حساب مالي آقای /خانم..............................................تکمیل می  باشد.   

                                                                                                                                                                              

                                                                                                    نام وامضا کارشناس واحد امور آموزشی

                                                                                                       تاریخ:

                                                                               

                                                                                                    دکتر سعید فطوره چی

                                                                                                       مدیر امور آموزشي و تحصیلات تکمیلی

   دانلود فایل : مجوز دفاع از پروپوزال دکتری 1401 به بعد.docx           حجم فایل 29 KB
سایت دانشگاهاثربخشي آموزش خانواده تئوري سيستمي بوئنمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیدكتر حسن رفيعيمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجوییاعضای هیئت علمی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی