صفحه اصلي > درباره ما > معرفی > اعضای هیئت علمی 
چهارشنبه ١٩ بهمن ١٤٠١
اعضای هیئت علمی
 

فرهاد نصرتی نژاد

مدیر گروه آموزشی مدیریت رفاه اجتماعی  

استادیار

تحصیلات : دکتری جامعه شناسی

آدرس الکترونیکی :Farhad.nosrati@gmail.com وFa.nosratinejad@uswr.ac.ir  و بیشتر .


حميرا سجادي                                                                                   

استاد

تحصیلات : متخصص پزشكي اجتماعي

آدرس الکترونیکی: sajadi_h@uswr.ac.ir و  Safaneh_s@yahoo.com بیشتر. حسین محققی کمال                                                                                                                                                                                                       

دانشیار

تحصیلات : دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی : ho.mohaghegh@uswr.ac.ir وhosseinmohaqeq@gmail.com وبیشتر .مهدی باسخا                          

استادیار

تحصیلات : دکتری اقتصاد نظری

آدرس الکترونیکی : Basakha@gmail.com  و Me.basakha@uswr.ac.ir   وبیشتر .


 مریم شريفيان ثاني                                                                    

دانشیار    (بازنشسته)

تحصیلات: دكتراي علوم اجتماعي - پژوهش/سياست اجتماعي

آدرس الکترونیکی: sharifian@uswr.ac.ir و  Sani_53@yahoo.com بیشتر.


حسن رفیعی                                                                  

دانشیار   ( بازنشسته)

تحصیلات: روانپزشک

عضو هیات علمی گروه آموزشی مدیریت رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی: hassan441015@gmail.com وHA.rafiey@uswr.ac.ir وبيشتر

 


 آمنه ستاره فروزان                                                                   

دانشیار   (بازنشسته)

تحصیلات: روانپزشک
عضو هیات علمی گروه آموزشی مدیریت رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی: Am.setarehforouzan@uswr.ac.ir وas_forouzan_2000@yahoo.comو بیشتر


سایت دانشگاهاثربخشي آموزش خانواده تئوري سيستمي بوئنمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیدكتر حسن رفيعيمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجوییاعضای هیئت علمی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی