صفحه اصلي > درباره ما > معرفی > اعضای هیئت علمی 
جمعه ١٢ آذر ١٤٠٠
اعضای هیئت علمی
 

حسن رفیعی         

مدیر گروه آموزشی مدیریت رفاه اجتماعی                                                                                                                                                  

دانشیار

تحصيلات : روانپزشك

آدرس الكترونيكي : hassan441015@gmail.com وHA.rafiey@uswr.ac.ir وبيشتر


حميرا سجادي

استاد

تحصیلات : متخصص پزشكي اجتماعي

آدرس الکترونیکی: sajadi_h@uswr.ac.ir و  Safaneh_s@yahoo.com بیشتر.آمنه ستاره فروزان                                                                                                                     

 دانشيار

تحصيلات : روانپزشك

آدرس الكترونيكي: Am.setarehforouzan@uswr.ac.ir وas_forouzan_2000@yahoo.comو بیشترفرهاد نصرتی نژاد

استادیار

تحصیلات : دکتری جامعه شناسی

آدرس الکترونیکی :Farhad.nosrati@gmail.com وFa.nosratinejad@uswr.ac.ir  و بیشتر . حسین محققی کمال                           

استادیار

تحصیلات : دکتری سلامت و رفاه اجتماعی

آدرس الکترونیکی : o.mohagheghikamal@uswr.ac.ir وhosseinmohaqeq@gmail.com وبیشتر .مهدی باسخا                          

استادیار

تحصیلات : دکتری اقتصاد نظری

آدرس الکترونیکی : Basakha@gmail.com  و Me.basakha@uswr.ac.ir   وبیشتر .


سایت دانشگاهاثربخشي آموزش خانواده تئوري سيستمي بوئندكتر حسن رفيعيمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجوییاعضای هیئت علمی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی