پنج شنبه ٣١ خرداد ١٤٠٣
مقالات
 

-      حميرا سجادي ، کیفیت زندگی و رضایت از خدمات در مراقبین کودکان مبتلا به سرطان تحت پوشش بخش مددکاری موسسه خیریه حمایت از کودکان سرطانی محک، حمیرا سجادی ، پیام روشنفکر، بهناز آسنگری،..، نشریه پرستاری ایران، جلد 24، شماره 72،( آبان 13909 )

-      مرور نظام مند مطالعات کودکان خیابانی در یک دهه اخیر در ایران: عوامل خانوادگی و پیامد خیابانی شدن، مروئه وامقی، حسن رفیعی، حمیرا سجادی، آرش رشیدیان، مجله مسائل اجتماعی ایران ، 1390، 2(1): 136-165

-      ارتباط رده شغلی و سلامت روان در زنان شاغل، مهدی حدادی، علیرضا کلدی، حمیرا سجادی، مسعود صالحی، فصلنامه رفاه اجتماعی، 1390، 11(40):107-127

-      رضایت از زندگی در ایران : یک مطالعه ملی، میر طاهر موسوی، ملیحه شیانیف محمد علی محمدی، حمیرا سجادی،فرهاد طباطبایی، شروین آثاری، J SRE، 2011، 6(8): 1839-1844

-      عدالت جهانی و سلامت کودکان در ایران (در چارچوب مدل تعیین کننده های اجتماعی سلامت سازمان بهداشت جهانی), حمیرا سجادی, مروئه وامقی, سعید مدنی قهفرخی, فصلنامه رفاه اجتماعی (1388)

-      مرور نظام مند مطالعات کودکان خیابانی در یک دهه اخیر در ایران (فقر عامل خطر خیابانی شدن کودکان), مروئه وامقی, حمیرا سجادی, حسن رفیعی, آرش رشیدیان, فصلنامه رفاه اجتماعی  (1388)

-      وضعیت اقتصادی - اجتماعی ، رفتارهای مذهبی و امید به آینده ، پیش بینی کننده مواد در بیکاران

-       مهدی اکبریان ، حسن رفیعی ، حمیرا سجادی ، مسعود کریملو, سلامت و بهداشت اردبیل  (1389)

-      نقش حمایتهای اجتماعی در کیفیت زندگی سالمندان, فردین علی پور, حمیرا سجادی, آمنه فروزان, اکبر بیگلریان فصلنامه رفاه اجتماعی  (1388)

-      نحوه گذران اوقات فراغت: پیش بینی کننده مصرف مواد در بیکاران, مهدی اکبریان, ، حسن رفیعی ، حمیرا سجادی ، مسعود کریملو, فصلنامه رفاه اجتماعی(1388)

-      نقش حمایتهای اجتماعی در کاهش اضطراب و افسردگی سالمندان, , فردین علی پور, حمیرا سجادی, آمنه فروزان, اکبر بیگلریان فصلنامه سالمند (1388)

-      کیفیت زندگی سالمندان منطقه 2 تهران فصلنامه سالمند(1387)

-      بررسی نیازهای سلامتی سالمندان مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری, سید حسین محققی کمال, حمیرا سجادی, حسین زارع, اکبر بیگلریان, فصلنامه سالمند (1387)

-      برخی عوامل خانوادگی مرتبط با اقدام به خودکشی , فریبا موسوی, حمیرا سجادی, حسن رفیعی, آوات فیضی , فصلنامه رفاه (1386)

-      مقایسه کیفیت زندگی سالمندان مستمری بگیر در سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری ساکن شهرستان قم , فصلنامه مدیریت سلامت (1386)

-      دختران و زنان داراي معلوليت  جسمي حركتي : نيازها و مشكلات,مریم شریفیان ثانی, حمیرا سجادی, فرشته طلوعی, انوشیروان کاظم نژاد, فصلنامه توانبخشي (1385)

-      كيفيت زندگي سالمندان زن كهريزك, حمیرا سجادی, اکبر بیگلریان فصلنامه پايش (1386)

-      شاخص های سلامت اجتماعي , حمیرا سجادی, سید جلال صدرالسادات,مجله اطلاعات سياسي اقتصادي (1383)

-      بررسي اپيدميولوزيك بيماري اسكلروز منتشر در مراجعه كنندگان به مراكز اموزشي درماني شهر تهران (فصلناه توانبخشي (1379)

 

 

سایت دانشگاهاثربخشي آموزش خانواده تئوري سيستمي بوئنمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیدكتر حسن رفيعيمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجوییاعضای هیئت علمی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی