صفحه اصلي > فرمهاي مرتبط با گروه > فرم عنوان پورپوزال مقطع ارشد 
پنج شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٩

پایگاه داده های بین المللی
انجمن های علمی ایران
مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط
سازمان های بین المللی مرتبط
وزارتخانه ها و سازمانهای داخلی

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2969
 بازدیدکنندگان آنلاین : 2
فرم عنوان پورپوزال مقطع ارشد
 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

گروه آموزشي مديريت رفاه اجتماعي

 

فرم تصويب عنوان پايان نامه تحصيلي

 

 

1-عنوان:

 

2-طرح مساله (تعريف موضوع):

 

 

 

 

 

 

3-اهداف كلي پژوهش:

 

 

 

 

 

 

4-اهميت موضوع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-مباني نظري پژوهش:

 

 

 

 

 

 

 

 

6-روش شناسي پژوهش:

 

 

 

 

 

 

 

 

7-منابع مورد استفاده:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي دانشجو:                                                            تاريخ ارائه:

استاد راهنما پيشنهادي:                                                                تاريخ تصويب:

 

   دانلود فایل : forme_onvan_arshad.pdf           حجم فایل 109 KB
اثربخشي آموزش خانواده تئوري سيستمي بوئنسایت دانشگاهدكتر حسن رفيعيمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجوییاعضای هیئت علمی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی