صفحه اصلي > اعضاء مدعو > دکتر عزت اله عباسیان 
جمعه ١٢ آذر ١٤٠٠
دکتر عزت اله عباسیان
 

 جمهوري اسلامي ايران

وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشكي

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

رزومه هیات علمی

 English


 

 بسمه تعالی

 دكتر عزت اله عباسيان سوابق‌ علمي‌                                                                                                                        

درجه تحصيلي : دكتراي اقتصاد ، دا نشگاه اكستر (Exeter) ، انگلستان، 1381

سمت فعلي :

 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

 تلفن:

آدرس: گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

نشاني پست الكترونيكي :  abbasian@basu.ac.ir  و

http://profs.basu.ac.ir/abbasian

 

 سوابق علمي :

Thesis Title: Taxation and the Provision of Private and Public Goods

 

- كارشناسي ارشد اقتصاد نظري ، دانشگاه تربيت مدرس ، 1371 .

-  عنوان پايان نامه: كارايي سرمايه گذاري در سهام عادي مورد معامله در بورس اوراق بهادار تهران

- كارشناسي اقتصاد نظري ، دانشگاه تهران ، 1368 .

 

Short Courses:

-      Workshop on Strategies for a New Economy 2012, NEW ECONOMICS INSTITUTE, JUNE 810, 2012 AT BARD COLLEGE, ANNANDALEONHUDSON, New York, USA.

-      13th edition of The International Summer School in Applied Environmental and Regulatory Economics “The regulation of local public services”.6th-17th September 2010, Turin, Italy.

-      The First Workshop on Applied Mathematics Joint between Iran and France: Stochastic Differential Equations and Mathematical Finance, 18-26 June 2005, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

-      Workshop on Total Factor Productivity (TFP), 14-21 August 2004, NIPO, Tehran, Iran.

-      Workshop on Green Procurement for Greening Supply Chains, 26-29 May 2003, Manila, Philippines.

 

حوزه هاي مورد علاقه:

 

- اقتصاد بخش عمومی و رفاه

 -اقتصاد مالی

-اقتصاد خرد كاربردي و اقتصاد اطلاعات

 

مرتبه علمي:

 

دانشیار رسمي-قطعي گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

سوابق آموزشی:

 

-   تدريس دروس اقتصادي در دانشكده اقتصاد دانشگاه اكستر انگلستان از سال 2000 تا 2003

-   تدريس دروس اقتصاد خرد در سطوح كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاه بوعلي سينا از سال تحصيلي 1372 تاكنون.

-   تدريس دروس اقتصاد مالي در سطوح  كارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاه بوعلي سينا از سال تحصيلي 1382 تاكنون

-   تدريس دروس زبان تخصصي و اقتصاد بخش عمومي در دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد در دانشگاه بوعلي سينا از سال تحصيلي 1372 تاكنون

-   تدریس درس اقتصاد رفاه دوره کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از نیمسال اول سال تحصیلی 88- 1387 تاکنون.

-   تدريس درس اقتصاد سلامت دوره دكتري رفاه و سلامت، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از نیمسال دوم سال تحصیلی 91- 1390 تاکنون.

-   تدریس دروس اقتصادي در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در سطوح كارشناسي و كارشناسي ارشد ازنیمسال اول سال تحصیلی 83-84 تاکنون .

 

سوابق پژوهشی:

 

-         پژوهشگر برتر دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا در سال1388  

-         پژوهشگر برتر دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا در سال 1387

-         پژوهشگر برتر گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا در سال 1386

-         عضو هیئت علمی و دبیر کمیته مطالعات راهبردی توسعه پایدار مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران  از مهر 1387 تا مهر 1388.

-         مجری طرح " بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی – اجتماعی بر رفاه اجتماعی   کودک"

، وزارت رفاه و امور اجتماعی، 1389-1388

-         مجری طرح " اثر جهانی شدن بر بخش تعاون اقتصاد ایران"، وزارت تعاون ، 1384

مدیر گروه پژوهشی مطالعه کارایی شرکتها و سازمانهای وابسته وزارت بازرگانی، دفتر مطالعات بهره وری و بهبود سیستمها،  معاونت تحقیقات و مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی 1381-1383.

 -همكار تحقيقاتي طرح مطالعه عرضه و تقاضاي مسكن روستايي ، معاونت عمراني وزارت جهاد سازندگي در سال 1373 .

-  همكار تحقيقاتي طرح امكان سنجي و مطالعات اقتصادي جزيره فارور ، معاونت  عمراني وزارت جهاد سازندگي در سال 1375 .

- پژوهشگر موسسه تحقيقات اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس ، 1370-1368 .

 

ترجمه و تالیف کتاب:

 

-         تالیف کتاب "مالیه عمومی" انتشارات نگاه دانش 1390

-         تالیف کتاب "سیاستهای پولی و مالی"  چاپ دانشكده علوم اقتصادي1387 (چاپ دوم)

فصل " کارکردهای نظام تأمین اجتماعی ایران در بهبود عدالت اقتصادی" از كتاب "عدالت اجتماعي" ، چاپ پژوهشكده تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت، 1387.

-         ترجمه کتاب "نابرابری اقتصادی" نوشته آمارتیاسن چاپ دانشگاه تربیت مدرس 1386 .

-         تاليف كتاب "اقتصاد رفاه" ، در مرحله ويراستاري

-         تاليف كتاب "اقتصاد ماليات"  ، در مرحله ويراستاري

-         تاليف كتاب "اقتصاد مالي" در مرحله تايپ

-         مشاركت در تاليف كتاب هاي پاسخ هاي تشريحي سوالات آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه هاي دولتي و آزاد در رشته هاي اقتصاد و مديريت و همچنين آزمون گواهينامه هاي بورس.

 

راهنمایی پایان نامه ها ( دكتري):

 

الهام فرزانگان، دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي دانشگاه بو علي سينا (در مرحله تهيه پروپزال)

 

راهنمایی پایان نامه ها ( کارشناسی ارشد):

-         اثر سیاستهای مالی دولت بر اشتغال در ایران ‘ حجت اله هاشم بیگی‘ تاریخ دفاع: آذر 84.

-         بررسی کارکرد تکنیک قیمت گذاری دارایی سرمایه ای کاهش دهنده‘ محمد رضا توکلی بغداد آباد‘(دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز)‘ تاریخ دفاع: دی 84.

-         آزمون برابری ریکاردویی در اقتصاد ایران‘ راضیه نوری‘ تاریخ دفاع: بهمن 84.

-         اندازه گيري  كارايي شعب نمونه صندوق تعاون كشوروتبيين عوامل مؤثر بر آن به روش تحليل پوششي داده ها  (DEA)، رسول آستركي‘(دانشگاه آزاد واحد اراک)، اردیبهشت 85.

-         رابطه ترکیب هزینه های دولت و فساد اقتصادی در ایران‘ محمد معین جهانگیر‘ تاریخ دفاع: اسفند 1385.

-         رابطه دمکراسی و تامین اجتماعی‘ حمید عادلی‘تاریخ دفاع: پائیز 1386

کشش های هزینه دولت از بعد تقاضا در ایران‘ گلشن بقایی‘تاریخ دفاع: زمستان 1386

شناسایی حبابهای قیمتی در سهام بورس اوراق بهادار تهران‘ الهام فرزانگان‘تاریخ دفاع: پائیز 1387.

-         اثر آموزش بر روی بهره وری کل عوامل تولید در بخشهای اقتصاد ایران‘ صفورا قرایی، تاریخ دفاع: پاييز 1388

-         محاسبه دینامیک شاخص انرژی بری اقتصاد ایران‘ میثم نسرین دوست‘تاریخ دفاع: پاييز 1388 

بررسی پویای تامین مالی بودجه دولت از طریق مالیات‘ طیبه خاتمی‘تاریخ دفاع: زمستان 1388

-         بررسي اثر حذف يارانه انرژي بر رشد ارزش افزوده بخشهاي اقتصاد ايران، زهرا اسدبگي، تاريخ دفاع: بهار 1389

-         آزمون اثرات جایگزینی و مکملی مخارج دولت بر سرمایه­گذاری خصوصی در بخش ساختمان اقتصاد ایران (1349-1386)، مهدي فردوسي، تاريخ دفاع: پاييز 1389

-         آزمون عقلانیت در پیش بینی درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران، ايمان شاكر اردكاني، تاريخ دفاع: پاييز 1389

-         سنجش و بررسي تغييرات ديناميكي کارایی بورس اوراق بهادار تهران، مريم ذوالفقاري، تاريخ دفاع: بهمن 1389

-         مكانيسم انتقال شوك، بورس اوراق بهادار تهران در ارتباط با بورس اوراق بهادار کشورهاي منتخب (2009-2000)، الهه فرجي، تاريخ دفاع: بهمن 1389

-         بررسی رفتاردینامیک ضریب نفوذ بیمه در ایران با رویکرد نظریه آشوب، الهام يعقوبي، دانشگاه آزاد اسلامي (واحد علوم و تحقيقات تهران) تاريخ دفاع: اسفند 1389

-         تحليل عدالت مالياتي در ايران با استفاده از شناخت شكاف مالياتي، فرزانه محمدي، تاريخ دفاع: مهر 1390

-         بررسي تلفات غير فني برق، مطالعه موردي : هزينه سرقت برق در استان همدان ، اكرم مامني، تاريخ دفاع: خرداد 1391.

 

مشاوره 25 پایان نامه كارشناسي ارشد در رشته اقتصاد

 

مقالات

 

الف- مربوط به ارائه مقاله در كنفرانس ها و همایشهای  علمی معتبر داخلي و خارجي

 

1-      The effect of human development level on the relationship between energy consumption and economic growth: a chaos theory approach, Pennsylvania Economic Association Conference, May 31-June 2, 2012, Clarion University, Pennsylvania, USA.

2-      Impact of Macroeconomic and Social Variables on Child Poverty in Iran, at the Academic and Business Research Institute Conference San Antonio 2012, March 22 - 24, 2012, San Antonio, Texas, USA.

3-      Voting and the Membership of Public and Private Clubs”, Presented in the Conference in Public Economics, Marseille, France, 31st May and 1st June 2002.

4-      Taxation and Public Good Provision”, Presented in the ISS-2002 (9th Iranian Student Seminar in Europe), Birmingham, UK.

 

5-      تمایل به پرداخت بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی اصفهان برای بیمه هزینه کمرشکن نسخه های دارویی، اولین همایش بین المللی مدیریت و اقتصاد دارو - ۲۴ تا ۲۶ خرداد ۹۱ – تهران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهیدبهشتی (ابوریحان).

6-      عدالت مالیاتی در اقتصاد و دیدگاه امام علی(ع)، همايش ملي نهج البلاغه و علوم انساني، دانشگاه بوعلي سينا همدان، ارديبهشت سال 1390.

7-      بررسی اثر سیاست های مالی(مخارج جاری و مالیات)  دولت بر نابرابری های درآمدی در اقتصاد ایران، چهارمین همایش دوسالانه اقتصاد ایران، دانشگاه تربيت مدرس، 28 آذر 1386.

8-      بررسی نقش دولت در رفاه اجتماعی ایران به عنوان یک کشور نفتی، اولین کنگره عدالت و تامین اجتماعی و نخستین جشنواره ملی پژوهش تامین اجتماعی، 31 شهريور 1386.

9-      کاربرد تئوری کنترل در بررسی رفتار پویای بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) در اقتصا د‘ دومین همایش آشوب و سیستمهای دینامیکی غیر خطی‘ تهران:  پژوهشگاه هوا فضا‘ 27 و 28 دی ما ه 1384 .

10-  مطالعه رفتارهاي ديناميكي دستگاههاي اقتصادي فعال در تجارت الكترونيكي، كنفرانس ملي كسب و كار الكترونيك، تهران:  19-20 مهر ماه 1383.

11-  مدلهاي ديناميكي براي بنگاههاي كوچك و متوسط فعال در تجارت الكترونيك،  نخستين همايش رياضي دانشگاه آزاد اسلامي قائم شهر، 29-30 ارديبهشت1383.

ب-  مجلات علمي و پژوهشي

1-     اثر هدفمندسازي يارانه هاي انرژي بر رفاه اجتماعي از مسير رشد اقتصادي، مجله علمي- پژوهشي رفاه اجتماعي، (پذيرش براي چاپ در شماره هاي آتي).

2-     تحليل خطاي پيش بيني درآمدهاي مالياتي دولت در اقتصاد ايران، فصلنامه تحقیقات مالی دانشكده مديريت دانشگاه تهران (پذيرش براي چاپ در شماره هاي آتي).

3-     کارایی تأمین ­اجتماعی و اقتصاد سیاسی، فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي، (پذيرش براي چاپ در شماره هاي آتي)

4-     آزمون اثرات جايگزيني و مكملي مخارج دولت در بخش ساختمان از منظر تأمين مالي، فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي، (پذيرش براي چاپ در شماره هاي آتي)

5-     تاثیرعدم اطمينان نرخ ارز واقعي بر رشد اقتصادي، مجله علمی-پژوهشی تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران دوره: ۴۶، شماره: ۹8 سال 1391.

6-     رفتار معامله­گران اختلال­زا و حباب در بورس اوراق بهادار تهران، مجله علمی-پژوهشی تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران،  دوره: ۴۶، شماره: ۹۶ سال 1391.

7-     شناسايی حباب قيمتي سهام عادي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ارزش حال، فصلنامه علمي - پژوهشي بررسي هاي حسابداري و حسابرسي دانشگاه تهران سال هفدهم، شماره 60، تابستان 1389.

8-     فقر كودك، مباني نظري و تجربه ها، مجله علمي - پژوهشي رفاه اجتماعي ، شماره 35، زمستان 1388.

9-     اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران‘ فصلنامه علمي - پژوهشي پژوهش هاي اقتصادي ایران‘ دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی‘ شماره 36 پاییز 1387.

10-بهره وری بخش خدمات در اقتصاد ایران و روش های ارتقای آن، مجله علمي - پژوهشي سياستگذاري اقتصادي دانشگاه يزد ، سال اول، شماره اول،1387. 

11-اجزاء بهره‌وري كل عوامل توليد بخش حمل و نقل و ارتباطات‘ فصلنامه علمي - پژوهشي  پژوهشنامه حمل و نقل پژوهشکده حمل و نقل‘ شماره 4، سال چهارم‘ زمستان  1386.  

12-تاثير عدم اطمينان قيمت نفت بر بخشهاي صنعت، خدمات و ساختمان، فصلنامه علمی- پژوهشی   پژوهشهای اقتصادی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، سال هفتم ـ شماره دوم(شماره پیوسته 24)، تابستان 1386.

13-آزمون برابری ریکاردوئی در ایران، مجله علمی- پژوهشی تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران شماره 79‘ تابستان 1386.

14-بهره وری بخشهای  اقتصاد ایران و روشهای ارتقائ آن ، مجله علمی-پژوهشی تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران شماره 78 ، بهار1386.

15-بررسي اثر عدم اطمينان مالياتها بر اشتغال بخشهاي عمده اقتصادي ایران  طی دوره1383-1357 ، مجله علمی- پژوهشی تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران،  شماره 75 ، مهر و آبان 1385.

16-بررسي کارکرد تکنيک قيمت گذاري داراييهاي سرمايه اي کاهش دهنده در بازار اوراق بهادار تهران، فصلنامه تحقیقات مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سال هفتم شماره 20، پائیز و زمستان 1384.

17-بررسي وضعيت سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران در بعد از انقلاب ، فصلنامه علمي-پژوهشي اقتصاد كشاورزي و توسعه ، شماره 18، سال 1375 .

 

ج-  مجلات علمي - ترويجي

18-تحليل تاثير فناوري در کارايي صنايع با رهيافت تحليل پوششي داده ها، فصلنامه رشد فناوري، شماره 7 (27)، تابستان 1390.

19-تحليل ديناميکي رفتار کيفي هزينه هاي دولت در ايران، فصلنامه سازوكارهاي اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت،  زمستان 1389.

20-تحلیل دینامیکی تأمین مالی بودجه دولت در جهت کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، فصلنامه سازوكارهاي اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت، پاييز1389.

21- بررسي اثر شوك هزينه هاي دولت بر اشتغال بخش هاي عمده اقتصادي طي دوره 1385 - 1357، مجله علمي - ترويجي راهبرد ياس، بهار 1389.

22-تأثیر ترکیب هزینه­های دولت بر فساد مالی در اقتصاد ايران،  مجله علمي - ترويجي اطلاعات سياسي- اقتصادي شماره 264، مرداد و شهريور 1388.

23-همگرایی مخارج دولت در تامین اجتماعی با درآمدهای نفتی، فصلنامه تامین اجتماعی شماره 29 ، تابستان 1386 .

24-ضريب فزاينده مخارج دولت در مناطق روستايي ، مجله زمينه، سال 1374 .

 

 

English Published Papers:

1-   Impact of educated farmer on Agricultural Prduct, Journal of Public Administration and Governance, No 2, Vol. 1, 2011.

2-   Preferences of household for schooling, International Journal of Industrial Marketing, No 1, Vol. 1, 2011.

3-   The Role of Technical Infrastructure in the Quality of Relationship Between Tourism and Economic Growth in Iran, World Applied Sciences Journal 10 (Special Issue of Tourism & Hospitality): 146-152, Dec. 2010, ISSN 1818-4952.

4-   Energy Consumption and Economic Growth in the Iranian Economy: Testing the Causality Relationship, Middle East Journal of Scientific Research, Volume 5 July 2010, PP 374-381.

5-   The Residual Growth: Human Capital or Social Capital? The Case of Iran, the Empirical Economics Letters, 8(11): (November 2009) ISSN 1681 8997, PP 1157-1162.

6-   Interactions of returns and volatilities among different sizes of stocks: a Survey in Tehran Stock Exchange, Iranian Economic Review. No 21, spring 2008.

 

سایت دانشگاهاثربخشي آموزش خانواده تئوري سيستمي بوئندكتر حسن رفيعيمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجوییاعضای هیئت علمی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی