صفحه اصلي > درباره ما > برنامه استراتژیک 
چهارشنبه ٠٢ خرداد ١٤٠٣

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3982
 بازدیدکنندگان آنلاین : 1
برنامه استراتژیک
 

چشم‌انداز

          گروه در راستاي ارتقاء رفاه اجتماعي مبادرت به توليد و انتشار دانش بنيادي، كاربردي، و توسعه‌اي مي‌نمايد تا دانشگاه در 10 سال آينده در زمينه رفاه اجتماعي به معتبرترين كانون علمي كشور و يكي از كانونهاي معتبر علمي منطقه جنوب غربي آسيا و كشورهاي همسايه تبديل شود.

مأموريت

-       آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص و دست‌اندركاران نظام رفاه اجتماعي

-       انجام پژوهش براي ارتقاء سياستهاي اجتماعي، تحقق رفاه اجتماعي، كاهش بار مشكلات اجتماعي و ارتقاء كيفيت زندگي

-       مشاركت در سياستگذاري ، مشاوره و پاسخگويي به نيازهاي علمي ذينفعان عرصه رفاه اجتماعي (دولتي و غيردولتي) در كشور و منطقه

ارزشها

-       گسترش آزادي‌هاي انسان به ويژه توسعه عدالت و وفاق اجتماعي

-       حفظ كرامت انسانها

-       تأكيد بر ارزشهاي اخلاقي

-       شفافيت

-       مسئوليت‌پذيري (Responsibility)

-       پاسخگويي (Accountability)

راهبردها

-       تأكيد بر رويكرد بين رشته‌اي

-       تعامل و همكاري با كليه نهادها و گروههاي فعال در زمينه رفاه اجتماعي و موسسات همتا

-       توجه همزمان به كيفيت و كميت

-       اولويت در پاسخگويي به نيازهاي علمي در سطح ملي

-       بهره‌وري از تمام امكانات

-       رويكرد نظام‌دار (سيستماتيك)

-       تقويت فعاليتهاي تيمي

 

اهداف كلي (Goals)

-       توسعه آموزشي گروه

-       توسعه پژوهشي گروه

-       توليد دانش رفاه اجتماعي (توليد و آزمون نظريه‌ها)

-       ارتقاء تعامل و ارتباط گروه با نهادهاي رفاه اجتماعي براي پاسخ به نيازهاي جامعه (كاهش مشكلات اجتماعي و ارتقاء كيفيت زندگي)

اهداف اختصاصي (Objectives)

توسعه آموزشي گروه

-       تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز بخش رفاه اجتماعي كشور

-       تربيت حداقل 25-20 نفر در مقطع كارداني در رشته اقدامات اجتماع‌محور Community Based Initiatives (CBIs) يك دوره

-        تربيت حداقل 150 نفر در مقطع كارشناسي در رشته آسيب‌شناسي اجتماعي

-        تربيت حداقل 50-40 نفر در مقطع كارشناسي ارشد در رشته رفاه اجتماعي

-        تربيت حداقل 10 نفر در مقطع كارشناسي ارشد در رشته MPH بيمه سلامت

-        تربيت حداقل 50-40 نفر در مقطع MPH پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي

-        تربيت حداقل 50-40 نفر در مقطع MPH تعيين كننده‌هاي اجتماعي سلامت

-        تربيت حداقل 10 نفر در مقطع كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي اجتماع‌نگر (Community Psychology)

تربيت حداقل 6 نفر در مقطع دكتري در رشته رفاه اجتماعي

طراحي و پيشنهاد رشتة كارشناسي ارشد پيشگيري و ارتقاء سلامت

طراحي و پيشنهاد رشتة كارشناسي ارشد مطالعات سلامت رواني - اجتماعي زنان

طراحي و پيشنهاد رشتة كارشناسي ارشد جامعه‌شناسي سلامت روان

-       آموزشهاي دوره‌اي و مداوم فعالان عرصه رفاه اجتماعي

o       بازآموزي

§        برگزاري 10-8 دوره آموزشي كوتاه مدت جهت ذينفعان مبتني بر نياز

§        مديريت راهبردي دستگاههاي رفاه اجتماعي، براي مديران كلان و مياني، 3 دوره، هر دوره 15 نفر

§        مديريت سازمانهاي خدمات انساني، براي مديران جزء ، 5 دوره، هر دوره 25 تا 30 نفر

o       5 كارگاه بر اساس اعلام نياز ذينفعان

o       1 سمينار بر اساس نتايج فعاليتهاي علمي گروه و دانشجويان

-       توسعه منابع آموزشي و تجهيزات

o       كتاب : دو تأليف و ترجمه به ازاي هر استاد در 5 سال

o       خريد كتاب انگليسي جديد، حداقل يك به ازاي هر درس در 5 سال

o       مجله : اشتراك كليه مجلات فارسي مرتبط

o       رايانه روميزي (Desktop)، يك عدد به ازاي هر عضو هيئت علمي

o       رايانه سيار (Laptop)، يك عدد به ازاي هر 2 عضو هيئت علمي

o       پيمايشگر (اسكنر) يك عدد

o       چاپگر رنگي يك عدد

o       نرم‌افزارهاي اصلي داراي كاربري عام در حوزه علوم اجتماعي، 3 نرم‌افزار

-       توسعه و نوسازي روشهاي آموزشي گروه

o       آموزش از راه دور (e-learning)، يك دوره، 20 نفر

o       كتابخانه الكترونيك، داراي20 جلد كتاب ، 50% مقالات فارسي مرتبط منتشر شده در مجلات علميپژوهشي، 30% مقالات مجلات انگليسي زبان مرتبط و معتبر برگزيده گروه، 50% از نمايشهاي (پرزانتاسيونهاي) دروس

-       توسعه فضاي آموزشي

o       شش متر فضاي اداري به ازاء هر عضو هيئت علمي

o       اتاق كتابخانه و رايانه (resource Center) براي دانشجويان و اساتيد

o       4 متر مربع فضاي اداري به ازاء هر دانشجوي دكتري

o       اتاق جلسه / درس به مساحت 20 متر مربع

-       توسعه نيروي انساني

o       جذب و بكارگيري حداقل 3 نفر عضو هيئت علمي جديد، ترجيحاً در رشته اقتصاد، رشته‌هاي مرتبط با بيمه‌هاي اجتماعي، رشته جامعه‌شناسي پزشكي، و رشته‌هاي ديگر با گرايش مرتبط

o       همكاري موردي با 10 نفر از اساتيد مرتبط در دوره‌هاي آموزشي

o       تقويت روش جذب نيروي ثابت جديد (با تأكيد بيشتر بر سوابق تدريس)

o       جذب و بكارگيري 2 نفر كارشناس

-       ارتقاء سطح دانش اعضاء هيئت علمي گروه

o       استفاده از فرصتهاي مطالعاتي : حداقل 3 نفر

o       شركت در كنگره‌هاي داخلي : هر عضو سالي يك بار

o       شركت در كنگره‌هاي بين‌المللي : هر عضو يك بار در هر دو سال

o       شركت در كارگاههاي آموزشي

o       برگزاري ژورنال كلاب، يك بار در هر ماه تحصيلي توسط خود اعضاء هيئت علمي گروه، و يك بار در هر ماه تحصيلي توسط دانشجو با نظارت يك عضو هيئت علمي گروه

توسعه پژوهشي گروه

-       اجراي حداقل يك تحقيق پايان يافته به ازاي هر عضو هيئت علمي

-       حداقل 10% از همكاران تحقيقها از بين ذينفعان (مسئولان اجرايي و عموم مردم) باشند.

-       ارائه يافته‌هاي تحقيقات

o       به جامعه علمي

§        مقاله

·         چاپ حداقل دو مقاله در مجلات علمي پژوهشي داخلي به ازاي هر عضو در طي 5 سال

·         چاپ حداقل يك مقاله در مجلات علمي پژوهشي خارجي به ازاي هر عضو در طي 5 سال

§        كنگره

·        ارائه مقاله در كنگره داخلي سالي يك بار به ازاي هر عضو

·        ارائه مقاله در كنگره خارجي هر دو سال يك بار به ازاي هر عضو

§        سخنراني‌ علمي ، حداقل دو  بار براي هر تحقيق

o       به مسئولان

§        سخنراني ، يك بار در طول طرح

§        ارسال خلاصه اجرايي تحقيق ، يك بار در پايان طرح

§        چاپ مقاله علمي پژوهشي ، يك مقاله در هر طرح

o       به عموم

§        ارسال اخبار تحقيق به رسانه‌هاي عمومي (در طول فرآيند) ، حداقل يك خبر از هر طرح

§        سخنراني عمومي ، حداقل يكي در هر طرح (در صورت وجود مخاطب عام)

§        تاليف كتاب : يك تأليف و يك ترجمه به ازاي هر استاد در 5 سال

-       اجراي تحقيقاتي مشترك

o       اجراي حداقل يك تحقيق مشترك[1] با مؤسسات علمي خارجي معتبر

o       اجراي حداقل يك تحقيق مشترك با مؤسسات علمي داخلي كشور

o       اجراي حداقل سه تحقيق مشترك با گروههاي داخل دانشگاه

-       جذب منابع پژوهشي (گرانت)

o       جذب منابع پژوهشي از خارج دانشگاه به مقدار حداقل 25% از اعتبارات پژوهش تأمين شده از داخل دانشگاه

توليد دانش رفاه اجتماعي (توليد و آزمون نظريه‌ها)

-        حداقل 20% از تحقيقهاي گروه به آزمون نظريه‌اي بديع (original) اختصاص داشته باشند.

-        حداقل 50% از تحقيقهاي تحليلي هر عضو ادامه علايق پژوهشي او باشد.

-        توليد حداقل يك نظريه در زمينه رفاه اجتماعي كه محصول فكر جمعي اعضاء گروه باشد.

-        توليد حداقل يك ابزار براي سنجش سازه‌هاي مرتبط با موضوعات رفاه اجتماعي

-        توليد حداقل يك شيوه‌نامه (پروتكل) مداخله براي ارتقاء رفاه اجتماعي و كيفيت زندگي و كاهش مشكلات اجتماعي

-        توليد حداقل يك نظريه در بارة يكي از اقوام يا مناطق ايران

ارتقاء تعامل و ارتباط گروه با نهادهاي مرتبط با رفاه اجتماعي[2] براي پاسخ به نيازهاي جامعه (كاهش مشكلات اجتماعي و ارتقاء كيفيت زندگي)

-               عضويت حداقل 2 نفر از اعضاي گروه در شوراهاي سياستگذاري نهادهاي مرتبط با رفاه اجتماعي

-               تأسيس يك انجمن علمي در زمينه مطالعات اجتماع محور مشاركتي در طي پنج سال

-               عضويت و همكاري با حداقل يك سازمان مردم‌نهاد در زمينه رفاه اجتماعي در طي 5 سال (حداقل نصف اعضاء در حداقل يك انجمن مستقلاً يا با هم عضو بوده‌ و يا همكاري نمايند).

-               تأسيس يك انجمن رفاه اجتماعي كشورهاي اسلامي در طي 5 سال

-               تهيه يا مشاركت در تهيه حداقل يك پيش‌نويس قوانين، آئين‌نامه‌ها، سندهاي استراتژيك يا ملي، يا برنامه‌هاي انتخاباتي

-               ارزيابي/ ارزشيابي 5 برنامه اجرايي در زمينه رفاه اجتماعي

-               انتشار حداقل پنج اظهار نظر تخصصي در مورد عملكرد نهادهاي مرتبط با رفاه اجتماعي از طريق رسانه‌هاي عمومي

-               مشاركت علمي در تدوين و اجراي پنج طرح اجرايي رفاه اجتماعي (داخلي / خارجي)

-               مشاركت دادن مسئولان اجرايي در تدريس حداقل 25 درصد دروس (حداقل يك جلسه)

-               مشاركت دادن مسئولان اجرايي در برگزاري سمينار (موضوع بند آموزش مداوم)

-               مشاركت دادن مسئولان اجرايي در تدريس در كارگاهها (حداقل 25 درصد موارد مشاركت علمي باشد)

-               حداقل 25 درصد دانشجويان سابقه كار اجرايي در دستگاههاي مرتبط داشته باشند .

-               همه دانشجويان به مدت سه ماه در يكي از نهادهاي مرتبط با رفاه اجتماعي كارآموزي يا كارورزي داشته باشد.

-               ايجاد پايگاه اطلاعاتي روزآمد در زمينه رفاه اجتماعي

 1- طرح مشترك به طرحي اطلاق مي‌گردد كه با همكاري علمي و مشاركت مالي دو مركز انجام شده باشد.

3- نمونه نهادهاي مرتبط با رفاه اجتماعي: وزارت رفاه و تأمين اجتماعي (شامل سازمان بهزيستي كشور، كميته امداد امام خميني «ره»، و سازمان تأمين اجتماعي)، بيمه‌ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت كشور (به ويژه شهرداريها)، سازمانهاي مردم‌نهاد، سازمان ملل متحد (از جمله سازمان جهاني بهداشت، دفتر مبارزه با مواد و جرائم، برنامه توسعه، صندوق حمايت از كودكان، و ...)، انجمنهاي علمي مرتبط، دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي، حوزه‌هاي علميه، قوه قضائيه (به ويژه سازمان زندانها)، نهاد رياست جمهوري (از جمله ستاد مبارزه با موادمخدر)، مجلس شوراي اسلامي، و بيت مقام معظم رهبري.

 

سایت دانشگاهاثربخشي آموزش خانواده تئوري سيستمي بوئنمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیدكتر حسن رفيعيمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجوییاعضای هیئت علمی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی