چهارشنبه ٢٧ تير ١٤٠٣
پایان نامه ارشد سال 85
 

 

 

ردیف

عنوان

استاد راهنما

پدید آورنده

چکیده

 

1

رابطه كار كودك با توسعه اجتماعي

 

دکترحسن رفیعی

حسين تولايي

چکیده

2

تهيه نسخه فارسي پرسشنامه رضايت سنجي بيماران بر اساس مدل SERVQUAL

دکترآمنه ستاره فروزان

ستاره نوبهار

چکیده

3

بررسي ارتباط بين آزارديدگي در خانواده و مشكلات رفتاري در دانش آموزان دبيرستاني شهر كرمانشاه

دکترآمنه ستاره فروزان

رامین قاسمی کزمله

چکیده

4

تعيين تاثير سالخوردگي جمعيت بر مصارف صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي

دکترآمنه ستاره فروزان

طیبه ربیعی

چکیده

5

بررسي روند نابرابري در هزينه كالاهاي منتخب سبد مصرف خانوارهاي تهراني  در دورة زماني 84-1368

 

دکتر مریم شریفیان ثانی

غلامرضا قائد امینی

چکیده

6

بررسي رابطه بين عدالت توزيعي و سلامت در ايران: 1385-1363

دکترحسن رفیعی

محمد باباخانی

چکیده

7

بررسي مقايسه اي سلامت عمومي زنان شاغل بر اساس رده شغلي آنها  در سازمان بهزيستي شهر تهران

دکترحسن رفیعی

مهدی حدادی

چکیده

8

اندازه گيري شاخصهاي فقر و نابرابري درآمدي در استان كرمان و مقايسه آنها با شاخصهاي ملي( 1385-1368)

 

دکتر احمد عبدالهی

مهدی نصرت آبادی

چکیده

9

بررسي ارتباط بين نابرابري جنسيتي با شكاف جنسيتي اميد به زندگي سالم

دکترحسن رفیعی

نورالله مرادی کله لو

چکیده

 

سایت دانشگاهاثربخشي آموزش خانواده تئوري سيستمي بوئنمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیدكتر حسن رفيعيمعاونت درمانکتابخانه مرکزیمعاونت فرهنگی و دانشجوییاعضای هیئت علمی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی